Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “daimî” iş yerinde 5,22 sigortalı çalışıyor.

2021 yılı Temmuz ayında Grup H’de “daimî” iş yerinde 5,22 sigortalı çalışıyor.

Aralık 2008-Temmuz 2021 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışan sayısı, hem “Daimî” hem de “Geçici” için Grup H genelinde, Grup H-49’da ve Grup H-50’de azalırken Grup H-53’de “Geçici” için oranı, artmıştır.

Sigortalı / İş Yeri Aralık 2008 Daimi Temmuz 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Temmuz 2021 Geçici Daimi Değişim Geçici Değişim
Türkiye 7,05 7,46 10,61 11,78 5,77% 11,08%
Grup H 6,55 5,22 21,29 13,12 -20,34% -38,40%
Grup H - 49 5,46 3,68 20,81 9,67 -32,62% -53,56%
Grup H - 50 12,33 5,39 13,66 11,79 -56,28% -13,64%
Grup H - 51 76,75 82,19 37,83 6,80 7,09% -82,03%
Grup H - 52 11,21 13,84 22,17 27,28 23,55% 23,04%
Grup H - 53 6,18 9,53 30,97 114,92 54,11% 271,02%
Sigortalı Çalışan Sigortalı İş Yeri
Aralık 2008 Daimi Temmuz 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Temmuz 2021 Geçici Aralık 2008 Daimi Temmuz 2021 Daimi Aralık 2008 Geçici Temmuz 2021 Geçici
Türkiye 7.156.453 14.070.469 1.646.536 1.945.055 1.015.000 1.886.665 155.248 165.096
Grup H 481.494 908.333 83.387 112.690 73.457 173.954 3.916 8.591
Grup H - 49 327.163 530.131 54.634 72.319 59.944 144.165 2.625 7.482
Grup H - 50 14.705 19.946 2.458 625 1.193 3.701 180 53
Grup H - 51 8.673 28.932 681 34 113 352 18 5
Grup H - 52 123.782 269.837 20.751 25.232 11.047 19.492 936 925
Grup H - 53 7.171 59.487 4.863 14.480 1.160 6.244 157 126

Kaynak: SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Temmuz 2021

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  • Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri

Pin It on Pinterest