Grup H İçin Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

Grup H genelinde “Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı”, azalıyor.

Grup H genelinde “Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı”, azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 494 1,5 2,6 2,4 2,0 1,9 0,7 1,4 -0,6 1,0 0,4 0,4
Grup H - 502 0,3 0,2 0,2 1,4 0,3 0,3 0,7 0,3 -0,1 0,2 0,6
Grup H - 521 - 1,2 1,1 -0,4 0,9 1,3 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,4
Grup H - 532 - - - - - - -0,5 -1,5 1,0 -2,7 0,1
Grup H 0,6 1,4 0,5 0,4 0,4 0,0 -0,4 -0,7 -0,4 -0,9 -0,7
Tüm Sektörler 6,5 6,2 7,3 7,3 7,0 7,2 7,5 7,0 7,1 7,7 7,4

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı: Genellikle net işletme sermayesi devir hızı oranının yüksek olması istenir. Bir firmanın satışları ile net işletme sermayesi (dönen varlıklar-kısa süreli yabancı kaynaklar) arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Satış hacmi genişledikçe, stoklar ve alacakların artması sonucu firmaların daha fazla net işletme sermayesine gerek duymaları olağandır. İşletme sermayesinin firmada ne ölçüde etkin kullanıldığının bir göstergesi olarak net işletme sermayesi devir hızı hesaplanmaktadır.
Bu bilgiyi paylaşın: