Grup H İçin Duran Varlık Devir Hızı

Grup H genelinde “Duran Varlık Devir Hızı” azalıyor.

Grup H genelinde “Duran Varlık Devir Hızı” azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.

Duran Varlık Devir Hızı

(Devir/Yıl) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 494 5,6 5,7 5,2 5,0 4,8 4,5 4,4 4,4 4,8 4,9 5,1
Grup H - 502 1,9 1,9 2,5 3,0 3,6 3,1 3,7 4,1 2,9 2,6 3,9
Grup H - 521 3,9 3,8 4,3 5,0 5,5 3,7 4,2 4,4 3,7 3,4 3,6
Grup H - 532 - - - - - - - - - - -
Grup H 5,6 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 4,9 4,8 4,9 5,2 5,2
Tüm Sektörler 1,5 1,7 2,2 2,2 2,0 2,1 2,0 1,8 2,0 2,1 2,2

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Duran Varlık Devir Hızı: Duran varlık devir hızı oranının artış eğiliminde olması, işletmenin duran varlıklarını verimli kullandığını ve azalış eğilimi olmasıysa işletmenin duran varlıklarını veya kapasitesini verimli kullanmadığını gösterir.
Bu bilgiyi paylaşın: