Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’deki girişimlerin %25’i, “yenilik” çalışması yapmıştır.

Grup H’deki girişimlerin sadece %25,29’u, “yenilik” çalışması yapmış olup 2014-2016 dönemine göre neredeyse %50 oranında azalma vardır.

 

Yenilik yapılmaması nedenleri ve yenilik yapılırken karşılaşılan engeller için Grup H’de Yenilik Yapmama Nedenleri ve Grup H’de Yenilik Yapmayan Girişimlerin Karşılaştığı Engeller verilerine bakılabilir.

YENİLİK FAALİYETİNDE BULUNAN GİRİŞİMLER

2014-2016 2016-2018 2018-2020
Türkiye 61,53% 36,04% 38,55%
Grup H 47,54% 23,71% 25,29%

Bu veri ile ilgili olabilecek “yapılan yenilikler” için Grup H’de İş Süreci Yeniliği Yapan Girişimlerin Oranı, Grup H’de Yapılan İş Süreci Yenilikleri, Grup H’de Ürün Yeniliği Yapan Girişimler Ve Yapılan Yenilikler verilerine bakılabilir.

Kaynak:

 

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki girişimin ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
  • Ana Faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise, ana faaliyet, gayri safi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Girişimin birden fazla faaliyetinin gayri safi satış hasılatı birbirine eşit ise, bu durumda en çok çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir.
  • Yenilik (inovasyon): İnovasyon terimi hem bir faaliyeti hem de faaliyetin sonucunu ifade edebilir. Genel tanıma göre inovasyon, bir birimin önceki ürünlerinden (mal veya hizmetlerinden) veya süreçlerinden önemli ölçüde farklı olan ve potansiyel kullanıcılarca elde edilebilir olan veya birim tarafından kullanıma sunulan yeni veya geliştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreçtir (veya bunların bir kombinasyonudur).

Pin It on Pinterest