Grup H’de Yenilik Yapan Girişimler

Grup H’deki girişimlerin %26’sı, “yenilik” çalışması yapmıştır.

Grup H’deki girişimlerin %26’sı, “yenilik” çalışması yapmış olup maalesef 2014-2016 dönemine göre “yenilik” yapan şirketlerin oranında yaklaşık %50 azalma vardır.

Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimler

Grup/Yıllar 2014-2016 2016-2018 2018-2020 2020-2022
Türkiye 61,53% 36,04% 38,55% 39,79%
Grup H 47,54% 23,71% 25,29% 26,06%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki girişimin ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
  • Ana Faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise, ana faaliyet, gayri safi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Girişimin birden fazla faaliyetinin gayri safi satış hasılatı birbirine eşit ise, bu durumda en çok çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir.
  • Yenilik (inovasyon): İnovasyon terimi hem bir faaliyeti hem de faaliyetin sonucunu ifade edebilir. Genel tanıma göre inovasyon, bir birimin önceki ürünlerinden (mal veya hizmetlerinden) veya süreçlerinden önemli ölçüde farklı olan ve potansiyel kullanıcılarca elde edilebilir olan veya birim tarafından kullanıma sunulan yeni veya geliştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreçtir (veya bunların bir kombinasyonudur).
Bu bilgiyi paylaşın: