Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de girişimlerin %16’sı “iş süreci” yeniliği yapıyor.

Grup H’de girişimlerin %16,30’u, “iş süreci” yeniliği yapıyor ve bu oran, yıllar itibariyle azalıyor.

 

İş Süreci Yenilikçisi Girişimleri

2014-2016 2016-2018 2018-2020
Türkiye 33,97% 29,01% 30,18%
Grup H 23,11% 17,42% 16,30%

İş süreçleri yeniliği için “Grup H’de Yenilik Yapan Girişimler”, “Grup H’de Yapılan Yenilikler” ve “Grup H’de Yapılan İş Süreci Yenilikleri” verisine bakılabilir.

Kaynak:

TUİK Yenilik Araştırması 2020, Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler ve yenilik faaliyeti türleri, 2018-2020

TUİK Yenilik Araştırması 2018, Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler ve yenilik faaliyeti türleri, 2016-2018

TUİK Yenilik Araştırması 2016, Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimler ve yenilik faaliyeti türleri, 2014-2016

 

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • İş Süreci Yeniliği: Bir veya birden fazla iş fonksiyonları için girişimin önceki iş süreçlerine göre önemli biçimde farklılaşan yeni ya da iyileştirilmiş süreçlerin uygulamaya konulmasıdır. İş süreci yenilikleri aşağıda başlıkları halinde özetlenmektedir: Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri (mal veya hizmet geliştirme yöntemleri dahil), lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri, bilgi işlem veya iletişim yöntemleri, muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler, prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları, iş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri, tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri.

Pin It on Pinterest