Grup H’de İş Süreci Yeniliği Yapan Girişimlerin Oranı

Grup H’de girişimlerin %16’sı “iş süreci” yeniliği yapıyor.

Grup H’de girişimlerin %16,30’u, “iş süreci” yeniliği yapıyor ve bu oran, yıllar itibariyle azalıyor.

İş Süreci Yenilikçisi Girişimler

2014-2016 2016-2018 2018-2020
Türkiye 33,97% 29,01% 30,18%
Grup H 23,11% 17,42% 16,30%

İş süreçleri yeniliği için “Grup H’de Yenilik Yapan Girişimler”, “Grup H’de Yapılan Yenilikler” ve “Grup H’de Yapılan İş Süreci Yenilikleri” verisine bakılabilir.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • İş Süreci Yeniliği: Bir veya birden fazla iş fonksiyonları için girişimin önceki iş süreçlerine göre önemli biçimde farklılaşan yeni ya da iyileştirilmiş süreçlerin uygulamaya konulmasıdır. İş süreci yenilikleri aşağıda başlıkları halinde özetlenmektedir: Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri (mal veya hizmet geliştirme yöntemleri dahil), lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri, bilgi işlem veya iletişim yöntemleri, muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler, prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları, iş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri, tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri.
Bu bilgiyi paylaşın: