Grup H’de Doğan Girişim Kaynaklı Kazanılan İstihdam

Grup H için “doğan girişim” kaynaklı “yaratılan istihdam” oranı, %5,99’dur.

2011-2020 döneminde;

  • “Doğan Girişim” kaynaklı “kazanılan” istihdamın yıllık ortalaması, Türkiye geneli için %5,46 ve Grup H için %5,49’dur.
  • Grup H için “Doğan Girişim” kaynaklı “kazanılan istihdam” oranı (%10,37), Türkiye genelinden (%9,23) fazla artmıştır.
  • Grup H için “Doğan Girişim” oranı, %10,71 artarken “Doğan Girişim kaynaklı kazanılan istihdam” oranı ise %10,37 artmıştır.

Doğan Girişimin Yarattığı İstihdam

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 Değişim 2011-2020 Ortalama
Türkiye Toplam İstihdam 12.567.796 13.654.956 14.443.466 15.158.627 15.783.415 15.944.187 16.517.831 16.602.077 16.105.122 16.398.641 30,48%  
Türkiye - Doğan İstihdamı 755.632 791.483 829.877 856.141 909.835 847.336 876.364 895.649 734.745 825.340 9,23%  
Türkiye - Doğan İstihdamı / Türkiye Toplam İstihdam 6,01% 5,80% 5,75% 5,65% 5,76% 5,31% 5,31% 5,39% 4,56% 5,03%   5,46%
Grup H Toplam İstihdam 1.119.127 1.183.856 1.209.714 1.251.924 1.289.084 1.309.967 1.350.366 1.364.985 1.389.514 1.406.583 25,69%  
Grup H - Doğan İstihdamı 76.374 74.291 67.246 63.764 65.343 59.392 75.535 70.055 66.640 84.297 10,37%  
Grup H - Doğan İstihdamı / Grup H Toplam İstihdam 6,82% 6,28% 5,56% 5,09% 5,07% 4,53% 5,59% 5,13% 4,80% 5,99%   5,49%
Grup H Doğan İstihdamı / Türkiye Doğan İstihdamı 10,11% 9,39% 8,10% 7,45% 7,18% 7,01% 8,62% 7,82% 9,07% 10,21%    

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Ölen Girişim Sayısı, Grup H’de Ölen Girişim Kaynaklı Kaybedilen İstihdam ve Grup H’de Doğan Girişim Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.

  • Girişim: Herhangi bir referans yılda aktif olan girişimleri ifade etmektedir.
  • İstihdam: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
  • Doğum: Girişimin t referans yılı için doğumu, t-1 ve t-2 yıllarında aktif olmayıp t yılında aktif olması ile ifade edilmektedir.
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: