Grup H’de Yeni veya İyileştirilmiş Ürünlerin Pazardaki Durumu

Grup H’nin %43’ü “Pazar” ve %87’si “Girişim” için ürün yeniliği yapmıştır.

Grup H’de “ürün” yeniliği yapan (%10,46) girişimlerin %86,87’si “Girişim” ve %43,46’sı “Pazar” için ürün yeniliği yapmıştır.

Grup H'de Yeni veya İyileştirilmiş Ürünlerin Pazardaki Durumu (2016 - 2018)

2016 - 2018 2018 - 2020
Yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin (mal ya da hizmet) pazardaki durumu Türkiye Grup H Türkiye Grup H
Ürün yenilikçisi girişimler 20,88% 9,42% 19,75% 10,46%
Ürün yenilikçisi girişimlerin Pazardaki durum - Girişim için yeni 82,76% 81,65% 83,38% 86,80%
Ürün yenilikçisi girişimlerin Pazardaki durum - Pazar için yeni 60,07% 47,84% 59,86% 43,46%

Bu veri ile ilgili olabilecek Grup H’de Ürün Yeniliği Yapan Girişimler Ve Yapılan Yenilikler verisine bakılabilir.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Ürün yeniliği: Ürün yenilikleri mal ya da hizmetin bir veya daha fazla özelliğinde veya performansında önemli iyileştirmeler sağlamalıdır. Bu, mevcut fonksiyonel özelliklere ya da kullanıcı kolaylığına yeni işlevlerin ve iyileştirmelerin eklenmesini içerir. İlgili fonksiyonel özellikler arasında kalite, teknik özellikler/şartnameler, güvenilirlik, dayanıklılık, kullanım süresi boyunca sağlanan ekonomik verimlilik, satın alına bilirlik, uygunluk, kullanılabilirlik ve kullanıcı dostu olma sayılabilir. Ürün yeniliklerinin tüm fonksiyonları ya da performans özelliklerini iyileştirmesi gerekmez. Bir iyileştirme ya da yeni bir fonksiyon ekleme diğer fonksiyonların azalmasının bir kombinasyonu olabileceği gibi bazı performans özelliklerinin azalmasını da içerebilir. Yeni tasarımlar ya da tasarım özellikleri de ürünün kullanılabilirliğini etkilediğinde önemli derecede iyileştirme olarak değerlendirilirler. Örneğin söz konusu tasarım neticesindeki bu önemli derecede iyileştirme, ürünün görünümünü ya da ifadesini, kullanılabilirliğini geliştirebilir ve bu sayede tüketicide pozitif bir duygusal tepki oluşturabilir. Bir ürün yeniliğinin, potansiyel kullanıcılara sunulması yeterlidir. Ticari başarı şart değildir. Ürün yenilikleri, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanabilir ya da mevcut bilgi ve teknolojilerin yeni kullanımlarına veya bunların bir kombinasyonuna dayanabilir.
Bu bilgiyi paylaşın: