Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’deki girişimlerin %7’sinin, internete erişimi yoktur.

2021 yılında Grup H’deki girişimlerin %92,92’sinin internete erişimi vardır. Grup H’de “50-249 Kişi” ve özellikle “10-49 Kişi” olan girişimlerin internete erişim oranı, geliştirilmelidir çünkü Grup H’deki operasyonlar, çoğunlukla bu girişimler tarafından yapılmaktadır. Grup H geneli ve “10-49 kişi” oranlarının birbirine yakın olması, “10-49 kişi” olan girişimlerin, Grup H’de çok baskın olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde Tedarik Zincirinde dijitalleşme süreçlerinde sıkıntılar yaşanabilir.

Grup H - İnternet Erişimine Sahip Olanlar

2020 2021
10 Kişiden Fazla Çalışanı Olan 93,80% 92,92%
10-49 Kişi Çalışanı Olan 93,68% 92,33%
50-249 Kişi Çalışanı Olan 93,66% 96,97%
250 Kişiden Fazla Çalışanı Olan 100,00% 99,05%

2021 yılında Grup H’de internet erişimi olan girişimlerin %89,13’ünün, “sabit geniş bant” bağlantısı vardır.

Grup H - Sabit Geniş Bant Bağlantısına Sahip Olanlar

2020 2021
10 Kişiden Fazla Çalışanı Olan 90,46% 89,13%
10-49 Kişi Çalışanı Olan 89,96% 88,20%
50-249 Kişi Çalışanı Olan 92,96% 95,45%
250 Kişiden Fazla Çalışanı Olan 99,12% 99,05%

2021 yılında Grup H’deki girişimlerdeki “100 MBit/s ve üzeri” bağlantı hızı kullanım oranı, %32,05 olup bu oran, “dijitalleşme” için geliştirilmelidir.

Grup H-Sabit Geniş Bant İnternet Kullanan Girişimlerin Abone Olduğu En Yüksek İnternet Bağlantı Hızı

2020 2021
10 Mbit/S'Ten Az 9,77% 10,45%
10-99 Mbit/S 62,77% 57,50%
100 Mbit/S Ve Üzeri 27,46% 32,05%

Grup H’deki girişimlerdeki “mobil geniş bant” gelişimi önemlidir ama bu oran, %73,96 olup bu oran, “dijitalleşme” için geliştirilmelidir.

Grup H - Girişimlerin İnternet Bağlantı Tipleri

Geniş Bant Sabit Geniş Mobil Geniş Bant
2010 91,59% 91,57% 20,97%
2019 95,14% 92,70% 73,96%

Pin It on Pinterest