Grup H’de İnternet Erişimi

Grup H’deki girişimlerin %6’sının, internete erişimi yoktur.

2023 yılında Grup H’deki girişimlerin %93,88’inin internete erişimi vardır.

İnternet Erişimine Sahip Olan İşletmeler

İnternet erişimine sahip olanlar 2020 2021 2022 2023
Türkiye 94,87% 95,30% 95,97% 95,97%
Grup H 93,80% 92,92% 96,59% 93,88%

Grup H’de özellikle çalışan sayısı “10-49 Kişi” olan girişimlerin internete erişim oranı, geliştirilmelidir çünkü Grup H’deki operasyonlar, çoğunlukla bu girişimler tarafından yapılmaktadır. Aksi takdirde Tedarik Zincirinin dijitalleşmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Grup H (%93,88) ve “10-49 kişi” (%93,27) oranlarının birbirine yakın olması, “10-49 kişi” girişimlerin, Grup H’de çok baskın olduğunu göstermektedir.

Grup H - İnternet Erişimine Sahip Olan İşletmeler

2020 2021 2022 2023
10-49 Kişi Çalışanı Olan 93,68% 92,33% 96,50% 93,27%
50-249 Kişi Çalışanı Olan 93,66% 96,97% 96,95% 98,04%
250 Kişiden Fazla Çalışanı Olan 100,00% 99,05% 98,81% 98,50%

Grup H’de geniş bant bağlantı türüne göre internet erişimine sahip girişimlerin %87,38’i “sabit geniş bant” bağlantısına sahiptir.

Grup H - İnternet Erişimi Olan İşletmelerin Bağlantı Türleri

2020 2021 2022 2023
Toplam 93,80% 92,92% 96,59% 93,88%
Sabit geniş bant bağlantı 90,46% 89,13% 88,83% 87,38%
Mobil geniş bant bağlantı - - 88,68%  

Grup H’deki girişimlerin %61,13’ünün internet bağlantı hızı 100 MBit/s altı olup bu oran, “dijitalleşme” için geliştirilmelidir.

Grup H - İnternet Erişimi Olan İşletmelerin Bağlantı Hızları

Bağlantı Hızları 2022 2023
30 Mbit/s'ten az 33,54% 24,95%
30-99 Mbit/s 32,64% 36,18%
100-499 Mbit/s 18,23% 23,55%
500-999 Mbit/s 5,96% 8,24%
1 Gbit/s ve üzeri 9,62% 7,09%

Bu verilerle ilgili olabilecek diğer veriler için “12_Grup H_Web Sitesi Sahipliği”, “14_Grup H_PC Kullanan Girişimler”, “16_Grup H_ERP_CRM_SCM Yazılımı Kullanan Girişimler”, “18_ Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları”, “19_Lojistik Sektöründe Dijitalleşme uygulanabilirliği önündeki zorluklar”, “20_Lojistik sektörünü etkileyecek teknolojik gelişmeler” ve “22_2023 Dijitalleşme Yol Haritası” verilerine bakılabilir.

Bu bilgiyi paylaşın: