Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışların Payı

“Brüt satışlar” içinde “yurt dışı” satış payı, Grup H-492’de ve Grup H-521’de azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satışlar” içinde “yurt dışı” satış payı, Grup H-492’de ve Grup H-521’de azalmaktadır.

Grup H - Brüt Satışlar Yurt Dışı Payı

Brüt Satışlarda Yurt Dışının Payı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 492 21,14% 25,34% 25,80% 17,63% 15,80% 14,87% 19,33% 20,76% 18,24% 11,95% 15,13%
Grup H - 494 32,22% 33,64% 32,51% 33,17% 33,48% 34,50% 32,25% 30,55% 32,22% 37,89% 37,85%
Grup H - 502 58,75% 57,44% 55,65% 54,25% 52,52% 53,35% 50,84% 48,57% 47,01% 49,72% 47,68%
Grup H - 512 85,95% 88,13% 89,03% 88,02% 84,31% 85,18% 86,28% 86,95% 87,56% 76,81% 74,70%
Grup H - 521 23,05% 18,88% 14,32% 11,70% 25,56% 10,60% 12,41% 13,12% 12,27% 13,16% 13,86%
Grup H - 532 22,46% 19,68% 20,56% 18,34% 19,11% 21,41% 22,61% 23,91% 25,30% 30,13% 31,55%
Grup H (Lojistik & Yük) 35,38% 35,79% 34,76% 34,50% 34,70% 35,31% 33,52% 32,00% 33,27% 38,77% 38,41%
Grup H (Yolcu + Yük) 26,90% 28,47% 28,25% 28,55% 30,58% 31,40% 31,95% 31,67% 33,95% 38,34% 38,24%
Tüm Sektörler 9,97% 8,02% 15,19% 15,43% 15,03% 15,14% 14,42% 14,46% 15,72% 18,10% 18,94%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Yurt İçi Brüt Satışların Payı ve Grup H İçin Diğer Gelirlerin Payı, Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) ve Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (%) sayfasına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: