Grup H İçin TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Grup H-494 için “TL cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi” krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “TL” cinsinden “Uzun Vadeli Gayri Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Kredi (x 1.000 TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 366.730 443.510 648.840 721.207 1.283.803 1.658.122 1.974.356 3.000.104 7.214.095 7.069.329 5.083.873 1286,27%
 Grup H - 492 812 1.701 2.194 1.766 3.055 2.828 1.101 2.703 4.068 5.265 8.172 906,87%
 Grup H - 494 162.902 208.302 328.381 288.628 389.208 431.537 577.269 780.229 2.807.454 2.674.756 1.164.075 614,58%
 Grup H - 502 13.235 21.511 25.016 22.806 25.823 30.699 31.957 32.334 130.872 131.879 49.181 271,60%
 Grup H - 512 1.324 1.595 5.610 2.311 2.681 2.831 2.738 2.883 2.519 5.505 6.112 361,76%
 Grup H - 521 15.774 32.252 30.785 62.778 75.580 112.874 137.781 224.940 511.396 621.330 709.993 4401,04%
 Grup H - 532 8.692 10.471 14.233 20.806 24.206 24.498 36.373 48.148 82.877 75.141 66.880 669,43%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler İçinde Yabancı Para Payı ve Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
Bu bilgiyi paylaşın: