Grup H İçin Tasfiye Olunacak Krediler

Tasfiye olunacak Krediler, en fazla Grup H-50’de çok artmıştır.

2009-2020 döneminde Grup H genelinde ve “yük” ile ilgili alt gruplarda “Tasfiye Olunacak” krediler, artmıştır.
Grup H-50 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %2,31 iken 2020 yılında %27,86 olmuştur.
Grup H-502 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %0,25 iken 2020 yılında %16,90 olmuştur.
Grup H-521 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %1,84 iken 2020 yılında %1,46 olmuştur.
Grup H-532 için “Toplam Krediler” içindeki “TL cinsinden “Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli” krediler, 2009 yılında %1,02 iken 2020 yılında %4,91 olmuştur.

Tasfiye Olunacak Krediler (BİN x TL)

2009 2020
  Kısa Uzun Kısa Uzun
Grup H - 49 164.571 0 1.262.925 0
Grup H - 492 0 0 0 0
Grup H - 50 24.346 0 1.022.165 0
Grup H - 502 2.147 0 358.278 0
Grup H - 51 74 0 400.031 0
Grup H - 52 32.835 0 568.819 0
Grup H - 521 4.176 0 42.885 0
Grup H - 53 693 0 14.225 0
Grup H - 532 693 0 14.225 0
Grup H 222.519 0 3.268.165 0
Tüm Sektörler 8.361.621 0 102.348.667 0

Tasfiye Olunacak Krediler (BİN x YP)

2009 2020
  Kısa Uzun Kısa Uzun
Grup H - 49 621 0 29.347 0
Grup H - 492 0 0 0 0
Grup H - 50 1.260 0 558.728 0
Grup H - 502 0 0 1.144 0
Grup H - 51 294 0 4.414 0
Grup H - 52 70 0 3.531 0
Grup H - 521 0 0 0 0
Grup H - 53 0 0 0 0
Grup H - 532 0 0 0 0
Grup H 2.246 0 596.021 0
Tüm Sektörler 618.580 0 17.188.901 0

Toplam Krediler (BİN x TL)

2009 2020
  Kısa Uzun Kısa Uzun
Grup H - 49 3.288.362 2.293.187 26.013.369 25.685.324
Grup H - 492 11.602 3.593 203.764 197.937
Grup H - 50 1.053.977 2.686.082 3.669.134 14.068.681
Grup H - 502 871.715 2.637.518 2.119.682 13.043.342
Grup H - 51 506.550 285.097 31.355.880 33.550.561
Grup H - 52 1.991.914 4.348.727 36.027.582 182.632.094
Grup H - 521 226.563 195.673 2.942.998 2.725.219
Grup H - 53 71.328 14.257 382.887 732.765
Grup H - 532 68.035 14.257 289.866 725.165
Grup H 6.912.131 9.627.351 97.448.852 256.669.424
Tüm Sektörler 238.985.324 120.031.640 1.790.434.149 1.810.911.443

Bu ver ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H için Nakdi Krediler” sayfasına bakabilirsiniz.

 • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
 • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • TK – TL: TL cinsinden Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli Krediler
 • TU – TL: TL cinsinden Tasfiye Olunacak Uzun Dönemli Krediler
 • TK – YP: YP cinsinden Tasfiye Olunacak Kısa Dönemli Krediler
 • TU – YP: YP cinsinden Tasfiye Olunacak Uzun Dönemli Krediler
 • YP: Yabancı Para
 • Toplam Krediler: Nakdi Kredi (TL ve YP) + Gayri Nakdi Kredi (TL ve YP) + Tasfiye Olunacak Kredi (TL ve YP) + Tahvil + Finansman Bonosu + Leasing Amaçlı Fon Kul. (TL ve YP)
Bu bilgiyi paylaşın: