Grup H İçin Talep Edilen Beceriler

Grup H için en çok talep edilen beceri “iş tecrübesi”.

Grup H kollarındaki birçok işin ve görevin yapılabilmesi için gerekli ve hatta çok önemli olan “analitik düşünme”, “bilgisayar kullanımı” ve “takım çalışması” becerilerinin çok fazla talep edilmemesi ve “proje tabanlı çalışma” becerisinin hiç talep edilmesi garip bir durumdur.

Grup H için Açık İşlerde Talep Edilen Beceriler

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bilgisayar Kullanımı  4 6 1 8 4 7
Fiziki ve Bedensel Yeterlilik 1 2 2 1 2 3
Analitik Düşünebilme N/A N/A N/A N/A 7 8
Hesap Yapabilme (Analitik Beceri) 6 8 4 5 N/A N/A
İletişim ve İfade Yeteneği 3 3 3 3 3 2
Yenilikçi Düşünce Yeteneği N/A N/A N/A N/A 10 N/A
İkna Kabiliyeti ve Pazarlama Gücü N/A N/A N/A N/A 8 10
Satış ve Pazarlama Becerisi 9 7 6 7 N/A N/A
Sorun Çözme ve İnsiyatif Alabilme 8 5 8 6 6 5
Takım Çalışması 5 4 7 4 5 6
Yabancı Dil 8 9 9 10 9 9
Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe 2 1 10 2 1 4
Proje Tabanlı Çalışma 10 10 5 9 N/A N/A
İş Tecrübesi N/A N/A N/A N/A N/A 1
  • 1: En fazla ve 10: En az
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: