Grup H İçin Öz Kaynak Devir Hızı

Grup H genelinde “Öz Kaynak Devir Hızı” azalıyor.

Grup H genelinde “Öz Kaynak Devir Hızı” azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz bir durumdur.

Öz Kaynak Devir Hızı

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 494 6,8 6,9 7,6 7,4 6,9 7,2 7,6 6,2 7,2 7,7 6,7
Grup H - 502 1,5 0,9 1,2 2,4 1,8 1,3 1,2 0,9 0,7 1,7 1,4
Grup H - 521 2,0 2,1 2,6 1,2 3,3 2,2 2,4 1,9 1,4 1,4 0,8
Grup H - 532 - - - - - - 2,8 1,0 4,4 1,7 2,8
Grup H 4,5 4,7 4,8 4,5 4,4 4,1 4,1 3,4 3,8 3,8 3,3
Tüm Sektörler 1,9 2,0 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,7 3,2 3,1

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Öz Kaynak Devir Hızı: Öz sermaye devir hızı oranı, işletmenin öz sermayesinin ne ölçüde verimli kullanıldığını gösterir. Oranın çok yüksek olması işletmenin faaliyetlerinin büyük ölçüde borçlanmak suretiyle finanse ettiğini gösterir. Oranın düşük olması ise işletmenin öz kaynaklarını etkin olarak kullanamadığını ve işletmenin faaliyet seviyesinin gerektiğinden daha fazla öz kaynağa sahip olduğunu gösterir. Öz kaynak devir hızı konusunda standart bir oran vermek mümkün değildir. Bunu mukayese için işletmenin geçmiş dönemlerindeki oranlarla sektördeki diğer işletmelerin oranlarından yararlanılabilir. Öz sermaye devir hızının yüksek olması, işletme öz sermayesinin çok ekonomik ve verimli kullanıldığını gösterir. Ancak oranın aşırı yüksek olması işletmenin öz kaynaklarının yetersiz olduğuna işaret olabilir. Söz konusu oranın düşük olmasıysa, öz sermayenin iş hacmine göre fazla olduğunu ortaya koyar.
Bu bilgiyi paylaşın: