Grup H İçin Nakdi Krediler

Kısa vadeli nakdi kredilerin payı, azalıyor.

TL cinsinden kısa vadeli nakdi kredilerin toplam TL nakdi krediler içindeki payı, G-494 için 2009 yılında %63,15’ten 2022 yılında %54,78’e ve G-521 için 2009 yılında %70,33’ten 2022 yılında %40,19’a düşmüştür.

Grup H Nakdi Krediler

2009 2022
Grup H - 492 83,00% 71,42%
Grup H - 494 63,15% 54,78%
Grup H - 502 62,03% 56,98%
Grup H - 521 70,33% 40,19%
Grup H - 53 89,29% 44,45%
Grup H - 532 89,29% 44,45%
Grup H 59,07% 52,30%
Tüm Sektörler 79,16% 74,07%

TL Cinsinden ve TL Karşılıklı YP Cinsinden Toplam Nakdi Krediler

Toplam Nakdi Krediler  (BİN TL) 2009 - TL 2009 - YP 2022 - TL 2022 -YP
Grup H - 492 11.071 253 145.684 680.630
Grup H - 494 1.629.819 733.094 44.891.079 12.026.882
Grup H - 502 384.156 2.964.744 2.003.596 23.145.298
Grup H - 521 110.860 178.287 6.522.296 837.377
Grup H - 53 37.264 11.676 940.703 442.402
Grup H - 532 37.264 11.676 940.703 442.402
Grup H 4.007.204 8.783.224 92.051.224 600.191.856
Tüm Sektörler 100.111.123 138.369.649 2.640.221.827 3.187.290.773

TL Cinsinden Nakdi Krediler

TL - Nakdi Krediler  (BİN TL) 2009 - Kısa 2009 - Uzun 2022 - Kısa 2022 - Uzun
Grup H - 492 9.189 1.882 104.042 41.643
Grup H - 494 1.029.187 600.631 24.592.244 20.298.835
Grup H - 502 238.282 145.874 1.141.558 862.038
Grup H - 521 77.972 32.888 2.621.182 3.901.113
Grup H - 53 33.273 3.991 418.186 522.517
Grup H - 532 33.273 3.991 418.186 522.517
Grup H 2.367.214 1.639.991 48.142.349 43.908.876
Tüm Sektörler 79.245.414 20.865.709 1.955.480.897 684.740.930

TL Karşılıklı YP Cinsinden Nakdi Krediler

YP - Nakdi Krediler  (BİN TL) 2009 - Kısa 2009 - Uzun 2022 - Kısa 2022 - Uzun
Grup H - 492 253 0 0 680.630
Grup H - 494 373.539 359.555 4.434.109 7.592.773
Grup H - 502 494.389 2.470.354 2.778.082 20.367.216
Grup H - 521 51.437 126.849 204.433 632.943
Grup H - 53 11.676 0 22 442.380
Grup H - 532 11.676 0 22,3 442.380,0
Grup H 1.922.187 6.861.038 87.926.558 512.265.298
Tüm Sektörler 62.063.880,0 76.305.769,0 776.872.422 2.410.418.351
  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • YP: Yabancı Para
Bu bilgiyi paylaşın: