Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-521 içinde “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde “YP” payı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H genelinde “Kısa Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde “YP” payı, ortalama %2,98 ve %70,49 olup lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” payı, çok fazla artmamıştır aksine azalma vardır.

Kısa Vadeli Gayri Nakdi Kredilerdeki Yabancı Para Payı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim 2009-2019 Ortalama
Grup H içinde YP 46,24% 40,68% 47,97% 40,36% 44,55% 45,41% 42,68% 69,02% 50,02% 55,43% 53,36% 15,40% 48,70%
 Grup H - 492 içinde YP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,17% 22,60% 122,30% 2,98%
 Grup H - 494 içinde YP 20,29% 20,43% 26,87% 24,76% 16,89% 16,59% 16,58% 18,27% 21,94% 31,97% 28,76% 41,76% 22,12%
 Grup H - 502 içinde YP 74,08% 68,48% 85,67% 50,85% 49,40% 62,36% 64,55% 64,57% 82,03% 86,03% 87,36% 17,93% 70,49%
 Grup H - 512 içinde YP 72,90% 73,00% 67,73% 73,71% 58,53% 72,25% 77,74% 83,46% 47,32% 52,88% 45,88% -37,07% 65,95%
 Grup H - 521 içinde YP 31,95% 31,98% 37,30% 34,82% 42,16% 34,53% 32,31% 23,29% 25,72% 19,16% 21,27% -33,42% 30,41%
 Grup H - 532 içinde YP 36,07% 7,19% 10,94% 6,19% 3,82% 3,63% 7,65% 4,03% 7,22% 9,22% 25,87% -28,27% 11,08%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler ve Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

 

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

 • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
 • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H (lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-522: Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-492’de “değişim” için 2018-2019 yılları hesaplandı.

Pin It on Pinterest