Grup H İçin İşgücü Maliyet Endeksi

Grup H için “Maliyet” ve “Kazanç” endekslerinde azalma eğilimi vardır.

Grup H için “Maliyet” ve “Kazanç” endekslerinde azalma eğilimi vardır.
2021 Yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart) için Grup H’deki “Maliyet” ve “Kazanç” Endeksleri, Türkiye Geneli “Maliyet” ve “Kazanç” Endeksleri göre çok daha az artmıştır.

Endeks Yıllık değişim (%)

Dönem Saatlik işgücü maliyeti Saatlik kazanç Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler 2021-I 13,7 14,6 8,6
Ticaret ve hizmetler 2021-I 14,7 15,4 10,5
Ulaştırma ve depolama 2018-I 13,7 13,7 13,6
2018-II 13,2 13,2 12,9
2018-III 18,1 18,4 16,5
2018-IV 16,2 15,9 18,0
2019-I 31,5 32,3 27,0
2019-II 37,3 37,6 35,2
2019-III 23,3 23,6 21,2
2019-III 23,7 24,4 19,8
2020-I 13,9 14,2 12,4
2020-II 10,3 10,9 6,6
2020-III 1,6 1,1 4,5
2020-IV 4,8 4,8 4,9
2021-I 5,3 5,2 6,3

Bu veri ile ilgili olabilecek Grup H için İşgücü Girdi Endeksi verisine bakılabilir.

  • H- Ulaştırma ve Depolama
  • Türkiye Geneli: Türkiye geneli (Sanayi, İnşaat, Ticaret, Hizmet)
  • Saatlik İşgücü Maliyeti: İşveren tarafından ücretli çalışan istihdamına ilişkin olarak katlanılan kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyetini kapsar. Mesleki eğitim, işe alma, iş elbisesi maliyetleri gibi diğer işgücü maliyeti kalemlerini kapsamaz.
  • Saatlik Kazanç: Brüt temel ücret ve maaş ödemeleri ile ücret niteliğindeki düzenli kazançları (her ay yapılan ikramiye, sosyal yardım vb.), fazla çalışma ödemelerini, düzensiz kazançları (her ay yapılmayan ikramiye, prim vb.) kapsar.
  • Saatlik Kazanç Dışı İşgücü Maliyeti: Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan işveren payı prim kesintileri, kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri gibi diğer sosyal güvenlik ödemelerini kapsar.
Bu bilgiyi paylaşın: