Grup H İçin Diğer Gelirlerin Payı

“Brüt satışlar” içinde “diğer gelirlerin” payı, Grup H (Lojistik & Yük)’de azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satışlar” içinde “diğer gelirlerin” payı, Grup H (Lojistik & Yük)’de azalıyor.

Brüt Satışlarda Diğer Gelirlerin Payı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 492 0,43% 0,51% 0,69% 0,58% 0,40% 0,89% 1,34% 0,47% 0,75% 0,76% 27,58%
Grup H - 494 2,62% 2,67% 2,83% 2,20% 2,33% 2,49% 2,47% 2,34% 2,14% 2,13% 2,14%
Grup H - 502 1,01% 1,95% 4,27% 1,09% 1,56% 1,58% 1,60% 1,53% 1,74% 1,24% 1,46%
Grup H - 512 3,88% 1,13% 0,25% 0,61% 1,81% 1,15% 2,57% 0,88% 0,84% 0,81% 0,76%
Grup H - 521 1,74% 2,83% 2,02% 1,46% 1,26% 1,52% 1,92% 5,01% 1,87% 2,48% 2,53%
Grup H - 532 3,06% 2,78% 2,65% 2,54% 1,79% 1,51% 0,56% 0,65% 1,37% 0,93% 0,87%
Grup H (Lojistik & Yük) 2,38% 2,56% 2,96% 2,02% 2,12% 2,24% 2,18% 2,21% 2,01% 1,89% 2,06%
Grup H (Yolcu + Yük) 2,71% 2,71% 2,69% 2,36% 2,54% 2,21% 2,33% 2,51% 2,47% 2,29% 2,47%
Tüm Sektörler 1,48% 1,19% 2,01% 2,03% 2,04% 2,12% 2,16% 1,83% 1,69% 1,73% 1,74%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışların Payı, Grup H’de Yurt İçi Brüt Satışların Payı, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne göre Brüt Satışların Kırılımı (%) ve Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: