Grup H İçin Diğer Gelirler

Grup H (Lojistik & Yük) için “Diğer Gelirler”, 2,7 Milyar TL’dir.

2009-2019 döneminde Grup H’de “diğer gelir” artışı, en fazla Grup H-492’de olmuştur.

Grup H - Diğer Gelirler

Brüt Satışlar -Diğer Gelirler (Bin TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H - 492 469 633 934 895 663 1.867 2.966 1.156 1.888 3.916 200.124 42572,76%
Grup H - 494 549.055 724.656 936.716 827.618 974.773 1.204.650 1.298.198 1.385.000 1.663.180 1.871.760 2.015.541 267,09%
Grup H - 502 44.274 103.480 286.628 77.311 113.246 136.687 145.966 145.265 220.009 239.878 322.028 627,36%
Grup H - 512 12.447 3.896 1.142 2.926 8.869 7.291 19.751 7.181 9.221 16.562 17.423 39,98%
Grup H - 521 25.933 47.641 40.731 31.807 41.126 45.872 61.582 174.744 81.837 122.308 153.745 492,86%
Grup H - 532 76.585 77.436 90.629 100.288 80.236 75.296 31.150 38.429 95.015 78.331 88.460 15,51%
Grup H (Lojistik & Yük) 708.762 957.741 1.356.780 1.040.845 1.218.914 1.471.663 1.559.613 1.751.775 2.071.150 2.332.755 2.797.320 294,68%
Grup H (Yolcu + Yük) 2.301.694 2.663.568 3.472.874 3.608.794 4.236.404 4.244.081 4.806.446 5.527.188 7.091.980 8.666.661 11.203.135 386,73%
Tüm Sektörler 35.784.000 40.455.023 49.095.193 55.848.533 62.888.115 75.839.543 81.595.766 80.257.390 96.030.367 123.077.852 141.674.918 295,92%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Brüt Satışlar, Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışlar, Grup H İçin Yurt İçi Brüt Satışlar, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (TL) ve Grup H’ de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: