Grup H İçin Brüt Satışlar

Grup H (Lojistik & Yük) için Brüt Satış, 135,6 Milyar TL’dir.

2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satış” artışı, en fazla Grup H-512’de olmuştur.

Grup H - Brüt Satışlar

Brüt Satışlar (x1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H - 492 108 123 136 155 165 209 221 248 253 513 726 571,1%
Grup H - 494 20.933 27.129 33.059 37.615 41.818 48.321 52.613 59.142 77.807 88.075 94.128 349,7%
Grup H - 502 4.368 5.302 6.709 7.114 7.253 8.649 9.105 9.471 12.630 19.393 22.126 406,6%
Grup H - 512 321 345 460 477 491 631 769 820 1.098 2.046 2.297 615,7%
Grup H - 521 1.487 1.686 2.015 2.178 3.276 3.025 3.204 3.488 4.383 4.932 6.086 309,2%
Grup H - 532 2.503 2.785 3.418 3.943 4.471 4.999 5.593 5.931 6.932 8.401 10.205 307,7%
Grup H (Lojistik & Yük) 29.720 37.370 45.796 51.482 57.473 65.834 71.505 79.100 103.103 123.358 135.568 356,1%
Grup H (Yolcu + Yük) 84.835 98.312 129.159 153.182 166.486 192.032 206.711 220.347 286.573 378.248 453.692 434,8%
Tüm Sektörler 2.424.343 3.389.851 2.442.370 2.754.243 3.089.987 3.573.222 3.775.859 4.380.911 5.673.208 7.112.635 8.164.084 236,8%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Yurt Dışı Brüt Satışlar, Grup H için Yurt Dışı Brüt Satışların Payı, Grup H için Diğer Gelirler, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (TL) ve Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: