Grup H Girişimlerinin İstihdam ve Ciro Payı

Grup H’nin Türkiye genelindeki “Girişim”, “Çalışan” ve “Ciro” payı, her sene azalıyor.

2011-2021 yılları arasında Grup H’nin “girişim sayısı” ve “girişimlerdeki çalışan sayısı” ve “girişimlerin cirosu” payı, Türkiye’deki toplam “girişim sayısı” ve “girişimlerdeki çalışan sayısı” ve “girişimlerin cirosu” içinde azalmış.

2011 – 2021 yılları arasında Grup H’deki girişimlerin “ciro” gelişimi, Türkiye geneli kadar olurken “girişimlerin çalışan” sayısı ve “girişim” sayısı, Türkiye genelinden altında kalmıştır.

2011 – 2021 yılları arasında Grup H’deki girişimlerin “ücretli çalışan” gelişimi, Türkiye genelinden fazla olmuş ve Grup H şirketleri, Türkiye genelinden fazla istihdama katkıda bulunmuştur.

Girişim Sayısına göre Türkiye ve Grup H

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011-2021 Değişim
Türkiye 2.815.787 2.878.072 2.925.662 2.964.585 3.017.796 3.058.511 3.172.172 3.210.553 3.278.375 3.356.264 3.578.931 30,75%
Grup H 458.785 457.637 448.270 444.979 448.270 443.203 460.613 459.033 463.660 468.004 531.564 17,29%
Grup H / Türkiye 16,3% 15,9% 15,3% 15,0% 14,9% 14,5% 14,5% 14,3% 14,1% 13,9% 14,9% -10,29%

Girişimlerdeki İstihdam Sayısına Göre Türkiye ve Grup H

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 Değişim 2011-2020 Yıllık Ortalama Değişim
Türkiye 12.567.796 13.654.956 14.443.466 15.158.627 15.783.415 15.944.187 16.517.831 16.602.077 16.105.122 16.398.641 30,48%  
Türkiye Yıllık Değişim   8,7% 5,8% 5,0% 4,1% 1,0% 3,6% 0,5% -3,0% 1,8%   3,05%
Grup H 1.119.127 1.183.856 1.209.714 1.251.924 1.289.084 1.309.967 1.350.366 1.364.985 1.389.514 1.406.583 25,69%  
Grup H Yıllık Değişim   5,8% 2,2% 3,5% 3,0% 1,6% 3,1% 1,1% 1,8% 1,2%   2,58%
Grup H / Türkiye 8,9% 8,7% 8,4% 8,3% 8,2% 8,2% 8,2% 8,2% 8,6% 8,6%    

Girişimlerin Cirosuna (TL) göre Türkiye ve Grup H

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020 Değişim 2011-2020 Yıllık Ortalama Değişim
Türkiye 2.711.803.047.236 3.103.334.882.236 3.527.599.525.020 4.074.590.977.380 4.581.507.394.532 5.033.005.932.509 6.338.050.602.745 7.869.690.005.125 8.994.652.340.641 10.653.419.076.281 292,85%  
Türkiye Yıllık Değişim   14,4% 13,7% 15,5% 12,4% 9,9% 25,9% 24,2% 14,3% 18,4%   16,53%
Grup H 160.670.074.741 187.180.410.810 204.855.972.831 239.554.168.607 263.654.917.458 276.774.049.760 351.669.004.943 453.317.228.003 539.693.924.338 551.065.375.180 242,98%  
Grup H Yıllık Değişim   16,5% 9,4% 16,9% 10,1% 5,0% 27,1% 28,9% 19,1% 2,1%   15,00%
Grup H / Türkiye 5,9% 6,0% 5,8% 5,9% 5,8% 5,5% 5,5% 5,8% 6,0% 5,2%    

2011 – 2020 yılları arasında Grup H’de girişim başına “istihdam sayısı”, Türkiye genelinin ortalama %’57’si iken Grup H’de girişim başına “ciro”, Türkiye genelinin ortalama %39’dur.

Girişim Başına İstihdam

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye 4,46 4,74 4,94 5,11 5,23 5,21 5,21 5,17 4,91 4,89
Grup H 2,44 2,59 2,70 2,81 2,88 2,96 2,93 2,97 3,00 3,01
Grup H / Türkiye 55% 55% 55% 55% 55% 57% 56% 58% 61% 62%

Girişim Başına Ciro

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Türkiye 963.071 1.078.269 1.205.744 1.374.422 1.518.163 1.645.574 1.998.016 2.451.195 2.743.631 3.174.190
Grup H 350.208 409.015 456.992 538.349 588.161 624.486 763.480 987.548 1.163.986 1.177.480
Grup H / Türkiye 36% 38% 38% 39% 39% 38% 38% 40% 42% 37%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • İş Demografisi: Girişimlere ilişkin demografik hareketlerin izlendiği bir çalışma alanıdır. Kapsam olarak İş Kayıtları yıllık verilerinin bir alt kümesidir.
  • Girişim: Herhangi bir referans yılda aktif olan girişimleri ifade etmektedir. * Sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.*
  • İstihdam: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
  • Çalışan sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
  • Ücretli çalışan sayısı: maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır. SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi ve GİB Muhtasar Beyanname kayıtlarında bulunan ücretli çalışanlar ile Finans ve Sigorta Faaliyetleri kısmı için BDDK kayıtlarında bulunan ücretli çalışanlar dikkate alınmaktadır. Çırak ve stajyerler ile fiili çalışan iş sahibi, ortaklar ve ücretsiz aile işçileri kapsanmamaktadır.
  • Ciro: Ciro referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.
Bu bilgiyi paylaşın: