Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’nin çok büyük çoğunluğu, “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalardır.

Grup H geneli ve alt gruplarının çok büyük çoğunluğu, “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalardan oluşmaktadır.

2020-4 itibariyle Firma Sayısı

Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 49 19.627 73,01% 6.136 22,82% 976 3,63% 145 0,54% 26.884
Grup H - 492 10 40,00% 8 32,00% 6 24,00% 1 4,00% 25
Grup H - 50 1.519 76,03% 358 17,92% 99 4,95% 22 1,10% 1.998
Grup H - 502 599 60,08% 286 28,69% 93 9,33% 19 1,91% 997
Grup H - 51 230 67,25% 70 20,47% 32 9,36% 10 2,92% 342
Grup H - 52 11.798 80,17% 2.397 16,29% 401 2,72% 121 0,82% 14.717
Grup H - 521 980 71,79% 316 23,15% 53 3,88% 16 1,17% 1.365
Grup H- 53 856 74,96% 227 19,88% 40 3,50% 19 1,66% 1.142
Grup H - 532 856 75,02% 227 19,89% 40 3,51% 18 1,58% 1.141
Grup H 34.030 75,48% 9.188 20,38% 1.548 3,43% 317 0,70% 45.083
Tüm Sektörler 648.610 75,39% 168.218 19,55% 35.519 4,13% 8.035 0,93% 860.382

2009-2020 yılları döneminde “Firma” sayısı, Grup H-521 için %91 ve Grup H-532 için %295 büyümüştür.

Firma Sayısı

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2020 Değişim
Grup H - 49 22.448 24.081 24.489 23.850 23.010 23.000 23.322 23.368 24.110 25.090 25.969 26.884 20%
Grup H - 492 11 11 13 13 16 16 16 16 17 20 21 25 127%
Grup H - 50 1.985 2.026 2.041 2.009 1.920 1.859 1.830 1.816 1.866 1.886 1.927 1.998 1%
Grup H - 502 960 971 984 1.021 1.039 1.030 1.002 1.008 1.020 1.021 1.006 997 4%
Grup H - 51 121 134 146 170 192 192 208 215 221 239 299 342 183%
Grup H - 52 8.258 8.546 9.471 10.748 12.436 12.860 12.893 13.086 13.324 13.597 14.109 14.717 78%
Grup H - 521 714 763 821 841 962 1.009 1.039 1.068 1.162 1.169 1.256 1.365 91%
Grup H- 53 290 315 360 406 471 526 611 680 724 769 855 1.142 294%
Grup H - 532 289 314 359 405 470 525 610 679 723 768 854 1.141 295%
Grup H 33.102 35.102 36.507 37.183 38.029 38.437 38.864 39.165 40.245 41.581 43.159 45.083 36%
Tüm Sektörler 557.925 579.683 600.354 603.390 612.704 628.474 655.179 682.004 721.503 764.380 805.083 860.382 54%

Grup H’de firma sayısının çok önemli bir kısmını oluşturan “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalar, “çalışan” sayısında aynı oranda değildir.

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H’deki Firmaların Hukuki Kimliği” ve “Grup H Çalışan Sayısı” verilerine bakabilirsiniz. 

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Sektör Kimliği ve Gelir Tabloları

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
 • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme

Pin It on Pinterest