Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Uzun Vadeli Nakdi Krediler (TL)

2009-2019 döneminde Grup H içinde TL cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur. Ayrıca “Küçük” ve “Mikro” şirketlerde de önemli artış vardır.

TL Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 721.441 831.869 1.249.080 1.410.054 1.745.944 2.465.558 3.596.829 4.180.418 5.887.028 3.642.500 4.675.694 548,10%
Orta 619.449 503.113 1.470.233 1.670.655 2.149.711 2.585.591 2.984.529 3.279.991 4.476.721 4.913.393 3.317.397 435,54%
Küçük 769.297 1.152.510 1.703.073 1.891.115 1.076.772 3.212.059 3.452.432 3.387.757 4.056.857 4.127.576 4.265.526 454,47%
Mikro 455.713 541.677 697.887 691.227 768.074 746.383 768.326 729.349 801.261 1.305.318 1.230.094 169,93%
Toplam 2.565.900 3.029.168 5.120.273 5.663.051 5.740.501 9.009.591 10.802.116 11.577.516 15.221.866 13.988.787 13.488.711 425,69%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • (TL-UV-NK): TL Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: