Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler (YP)

2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur.

Öte yandan “Küçük” ve “Mikro” şirketlerde de önemli artış vardır.

YP Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 602.374 829.811 1.718.683 1.601.706 2.538.794 1.859.519 2.589.182 4.531.607 7.943.314 11.155.706 14.613.948 2326,06%
Orta 322.123 90.554 52.157 56.313 80.831 105.825 153.736 201.391 323.406 1.004.774 505.930 57,06%
Küçük 24.486 26.472 32.040 32.862 85.509 68.932 76.600 174.611 178.159 324.310 198.232 709,57%
Mikro 6.870 5.720 6.818 7.537 44.211 34.706 37.587 28.725 6.614 48.243 33.968 394,46%
Toplam 955.853 952.558 1.809.698 1.698.418 2.749.346 2.068.982 2.857.104 4.936.334 8.451.493 12.533.033 15.352.078 1506,11%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Gayri Nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • (YP-UV-GNK): YP Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: