Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kullanılan Kredilerde Değişim

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

2009-2019 döneminde en fazla değişim, “Büyük” şirketlerin “YP cinsinden Uzun Vadeli Nakdi (YP-UV-NK)”, ““YP cinsinden Kısa Vadeli Nakdi (YP-KV-NK)”, “TL cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi (TL-UV-GNK)” ve “YP cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi (TL-UV-GNK)” kredilerinde görülmektedir.

Grup H - Şirket Büyüklüğüne Göre Bütün Krediler (2009-2019 Değişim)

Şirket Büyüklüğü (TL-UV-NK) (TL-KV-NK) (YP-UV-NK) (YP-KV-NK) (TL-UV-GNK) (TL-KV-GNK) (YP-UV-GNK) (YP-KV-GNK)
Büyük 548,10% 474,11% 2262,57% 1758,54% 1563,88% 376,25% 2326,06% 582,33%
Orta 435,54% 270,75% 477,69% 453,86% 1335,67% 521,10% 57,06% 333,34%
Küçük 454,47% 466,98% 1002,77% 445,02% 1065,95% 336,12% 709,57% 316,25%
Mikro 169,93% 336,35% 927,11% 1622,36% 422,37% 120,07% 394,46% 113,85%
Toplam 425,69% 408,31% 2163,82% 1592,36% 1286,27% 383,77% 1506,11% 543,49%
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Gayri Nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
 • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
 • (TL-KV-NK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
 • (TL-UV-NK): TL Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler
 • (YP-KV-NK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
 • (YP-UV-NK): YP Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler
 • (TL-KV-GNK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler
 • (TL-UV-GNK): TL Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler
 • (YP-KV-GNK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Krediler
 • (YP-UV-GNK): YP Cinsinden Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: