Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Çalışan Sayısı

2019 yılında Grup H’de “çalışan” sayısı, “mikro” şirketlerde azalmıştır.

Grup H, aslında “emek yoğun” bir iş kolu olmasına rağmen Grup H’deki “büyük” ölçekli firmalar, 10 yılda Türkiye genelindeki “büyük” ölçekli firmalar kadar “çalışan” sayısında artış göstermemiş ve istihdama katkıda bulunmamıştır. Bunun sebebi, Grup H’de daha fazla “teknoloji” kullanımı olabilir mi?

Şirket Büyüklüğü / Çalışan Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel toplam 6.568.962 7.191.161 8.055.546 8.734.776 9.253.929 9.839.194 9.997.889 10.472.805 11.079.334 11.298.792 10.766.477 63,90%
Türkiye - Mikro 883.472 891.630 902.061 875.569 850.835 826.264 805.897 798.120 785.758 1.135.698 1.112.336 25,91%
Türkiye  - Küçük 1.659.637 1.768.743 1.927.003 2.046.360 2.349.129 2.416.354 2.439.155 2.412.866 2.402.361 2.706.008 2.486.489 49,82%
Türkiye - Orta 1.581.731 1.756.186 1.998.561 2.213.530 2.353.014 2.536.290 2.594.230 2.646.433 2.764.689 2.813.844 2.561.332 61,93%
Türkiye - Büyük 2.444.122 2.774.602 3.227.921 3.599.317 3.700.951 4.060.286 4.158.607 4.615.386 5.126.526 4.643.242 4.606.320 88,47%
Grup H Toplam 369.778 404.827 447.046 493.213 520.900 561.527 581.379 607.515 629.988 624.353 628.881 70,07%
Grup H - Mikro 53.363 55.901 57.757 57.368 58.044 56.379 53.706 52.100 50.552 69.766 68.009 27,45%
Grup H - Küçük 94.059 102.691 114.316 126.528 144.963 149.979 154.018 151.132 146.766 157.739 159.879 69,98%
Grup H - Orta 69.379 80.248 90.696 103.393 106.081 117.101 123.953 130.765 140.099 132.774 129.310 86,38%
Grup H - Büyük 152.977 165.987 184.277 205.924 211.812 238.068 249.702 273.518 292.571 264.074 271.683 77,60%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de PC Kullanımı, Lojistik Yazılımı Kullanım Oranları, Grup H’de Web Sitesi Sahipliği, Grup H’de İnternet Erişimi, Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar, Türkiye Dijitalleşme Yol Haritasınde TZY ve Lojistik, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Büyüklüğüne göre Firmalarda Çalışan Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: