Grup H’de Orta Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

2009-2019 döneminde Grup H’deki “orta” şirketlerde en fazla artış, “TL cinsinde Uzun Vadeli Gayri Nakdi” kredilerde olmuştur.

Orta Ölçekli Şirketlerin Kredileri (x 1.000 TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
TL Nakdi Uzun Vade 619.449 503.113 1.470.233 1.670.655 2.149.711 2.585.591 2.984.529 3.279.991 4.476.721 4.913.393 3.317.397 435,54%
TL Nakdi Kısa Vade 367.855 503.113 664.447 896.581 1.076.546 1.488.313 1.643.821 1.841.245 1.797.487 1.547.808 1.363.821 270,75%
YP Nakdi Uzun Vade 385.628 91.230 629.558 621.462 849.300 760.260 803.710 802.627 656.158 2.644.564 2.227.738 477,69%
YP Nakdi Kısa Vade 90.483 91.230 130.726 119.557 105.448 158.831 185.808 181.664 287.707 478.899 501.149 453,86%
TL Gayri Nakdi Uzun Vade 116.405 415.681 198.047 171.688 513.915 577.566 741.154 1.077.048 2.698.126 3.605.838 1.671.187 1335,67%
TL Gayri Nakdi Kısa Vade 339.120 415.681 475.994 548.012 778.506 935.490 920.255 866.945 1.304.894 1.250.707 2.106.275 521,10%
YP Gayri Nakdi Uzun Vade 322.123 90.554 52.157 56.313 80.831 105.825 153.736 201.391 323.406 1.004.774 505.930 57,06%
YP Gayri Nakdi Kısa Vade 85.720 90.554 98.781 107.543 133.032 164.430 168.756 205.073 250.174 434.681 371.463 333,34%
Toplam 2.326.783 2.201.154 3.719.943 4.191.811 5.687.290 6.776.306 7.601.769 8.455.986 11.794.673 15.880.664 12.064.961 418,53%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kullanılan Kredilerin Payı sayfasına bakabilirsiniz.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: