Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-521’deki firmaların %49,2’si, “zarar” ediyor.

2019 yılı 4’üncü çeyreği itibariyle Grup H-521’deki firmaların %49,2’si, “zarar” ediyor.

2019-4 İtibariyle Kâr Eden Firma Kâr Eden Zarar Eden Ne Kâr Ne Zarar Toplam
Grup H - 492 12 8 0 20
Grup H - 494 7.850 5.713 419 13.982
Grup H - 502 495 463 17 975
Grup H - 512 16 5 0 21
Grup H - 521 583 600 37 1.220
Grup H - 532 341 403 20 764
Grup H (Lojistik & Yük) 9.297 7.192 493 16.982
Grup H (Yolcu + Yük) 22.113 17.617 1.320 41.050
Tüm Sektörler 419.966 297.567 12.688 730.221

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kâr Eden Şirketler sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532

 

Pin It on Pinterest