Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de özellikle Grup H-52.10’de “iş kazası geçiren” kişi sayısı, artıyor.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği “iş emniyeti” için gerekli uygulamalar şart olmasına rağmen 2013-2022 döneminde Türkiye genelinde ve Grup H’de özellikle Grup H-52.10’de ve “Grup H-53’de “iş kazası geçiren” kişi sayısı, artmaktadır.

Grup H - İş Kazası Geçiren Kişi (4/A Sigortalı)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Değişim 2013-2022 Değişim 2021-2022
Türkiye 191.389 221.366 241.547 286.068 359.653 430.985 422.463 384.262 511.084 588.823 207,66% 15,21%
Grup H 16.212 17.465 18.491 19.087 21.643 26.229 28.733 25.188 32.973 39.490 143,58% 19,76%
Grup H - (Lojistik & Yük) 6.595 6.963 7.659 8.298 10.261 12.435 12.881 14.707 19.440 21.647 228,23% 11,35%
Grup H - 49.20 8 9 8 5 21 23 31 32 37 45 462,50% 21,62%
Grup H - 49.41 4.607 4.628 4.470 4445 5.011 5.320 5.193 5.291 6.184 6.755 46,62% 9,23%
Grup H - 50.20 96 161 152 177 224 231 251 194 244 291 203,13% 19,26%
Grup H - 51.21 1 1 0 2 2 3 2 4 5 7 600,00% 40,00%
Grup H - 52.10 1.572 1.773 2.499 3103 4.075 5.245 5.141 6.112 7.978 9.831 525,38% 23,23%
Grup H - 53 311 391 530 566 928 1.613 2.263 3.074 4.992 4.718 1417,04% -5,49%

Kaynak: SGK, İstatistik Yıllıkları (2013-20221) – 4/A Sigortalı İş Kazası Geçiren

https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-50.20: Su yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-51.20: Hava yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik): Grup H-49.20, Grup H-49.41, Grup H-50.20, Grup H-51.20, Grup H-52.10, Grup H-53
  • İş kazası: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında; bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. (5510 sayılı Kanunun 13. maddesi)

Pin It on Pinterest