Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı

Grup H’de “büyük” ölçekli “firma” sayısı, azalmıştır.

2009-2019 döneminde Grup H’de “firma” sayısı, “büyük” şirketlerde azalmıştır.

Grup H’de “firma” sayısı, Türkiye genelindeki “firma” sayısı kadar artmamıştır ve Grup H’de Türkiye geneline kıyasla daha fazla “mikro” firma bulunmaktadır.

Şirket Büyüklüğü / Firma Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel Toplam 557.912 579.637 600.169 602.589 610.891 625.269 646.919 676.952 721.503 713.883 730.221 30,88%
Türkiye - Mikro 397.454 401.530 399.722 382.333 372.810 366.487 367.006 374.543 386.605 475.605 488.859 23,00%
Türkiye  - Küçük 121.227 132.536 146.415 158.183 184.546 198.182 212.679 227.027 246.817 188.615 191.555 58,01%
Türkiye - Orta 30.872 35.784 42.177 48.363 42.126 47.721 52.913 58.803 68.373 39.867 39.733 28,70%
Türkiye - Büyük 8.359 9.787 11.855 13.710 11.409 12.879 14.321 16.579 19.708 9.796 10.074 20,52%
Grup H Toplam 33.101 35.101 36.493 37.129 37.921 38.229 38.320 38.931 40.245 40.476 41.050 24,01%
Grup H - Mikro 25.245 26.331 26.604 25.951 25.984 25.289 24.493 24.251 24.420 29.070 29.111 15,31%
Grup H - Küçük 6.114 6.768 7.574 8.502 9.705 10.429 11.100 11.667 12.296 9.296 9.778 59,93%
Grup H - Orta 1.335 1.550 1.786 2.092 1.755 2.009 2.169 2.384 2.801 1.724 1.769 32,51%
Grup H - Büyük 407 452 529 584 477 502 558 629 728 386 392 -3,69%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri ve Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: