Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı

Grup H’nin çok büyük çoğunluğu, “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalardır.

2019 yılının 4’üncü çeyreği itibariyle Grup H geneli ve alt gruplarının çok büyük çoğunluğu, “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalardan oluşmaktadır.

Grup H’de firma sayısının çok önemli bir kısmını oluşturan “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalar, “çalışan” sayısında aynı oranda değildir.

Büyüklüğe Göre Firma Sayısı

2019-4 Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 492 5 9 5 1 20
Grup H - 494 9.010 4.307 583 82 13.982
Grup H - 502 434 362 137 42 975
Grup H - 512 7 4 8 2 21
Grup H - 521 740 379 80 21 1.220
Grup H - 532 543 171 38 12 764
Grup H (Lojistik & Yük) 10.739 5.232 851 160 16.982
Grup H 29.111 9.778 1.769 392 41.050
Tüm Sektörler 488.859 191.555 39.733 10.074 730.221

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H ‘de Büyüklüğüne göre Firmalarda Çalışan Sayısı, Grup H ‘de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Şirket Türlerinin Sayısı ve Grup H’de Büyüklüğüne göre Çalışan Sayısı sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: