Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısında azalma görülmektedir.

Şirket Büyüklüğü / Anonim Şirket Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel toplam 57.873 58.805 59.619 61.534 68.628 77.781 87.920 98.258 109.827 113.029 118.497 104,75%
Türkiye - Mikro 24.803 24.322 23.601 23.689 26.573 30.384 35.177 39.388 42.711 55.069 57.820 133,12%
Türkiye - Küçük 16.362 16.190 15.976 16.034 21.347 24.093 27.215 30.401 34.522 34.897 36.662 124,07%
Türkiye - Orta 10.876 11.614 12.280 13.116 13.090 14.692 16.102 17.559 19.971 15.832 16.367 50,49%
Türkiye - Büyük 5.832 6.679 7.762 8.695 7.618 8.612 9.426 10.910 12.623 7.231 7.648 31,14%
Grup H Toplam 2.462 2.515 2.548 2.672 2.827 3.074 3.348 3.665 4.084 4.317 4.586 86,27%
Grup H - Mikro 969 950 944 951 1.017 1.109 1.173 1.253 1.400 2.018 2.116 118,37%
Grup H - Küçük 694 684 679 729 895 967 1.127 1.225 1.361 1.383 1.528 120,17%
Grup H - Orta 495 553 539 571 576 640 655 741 814 637 650 31,31%
Grup H - Büyük 304 328 386 421 339 358 393 446 509 279 292 -3,95%

Kaynak:

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme

  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme

  • A.Ş: Anonim Şirket

Pin It on Pinterest