Grup H’de Büyüklüğüne Göre Anonim Şirket Sayısı

Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “büyük” ölçekli “A.Ş” sayısında azalma görülmektedir.

Şirket Büyüklüğü / Anonim Şirket Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel toplam 57.873 58.805 59.619 61.534 68.628 77.781 87.920 98.258 109.827 113.029 118.497 104,75%
Türkiye - Mikro 24.803 24.322 23.601 23.689 26.573 30.384 35.177 39.388 42.711 55.069 57.820 133,12%
Türkiye - Küçük 16.362 16.190 15.976 16.034 21.347 24.093 27.215 30.401 34.522 34.897 36.662 124,07%
Türkiye - Orta 10.876 11.614 12.280 13.116 13.090 14.692 16.102 17.559 19.971 15.832 16.367 50,49%
Türkiye - Büyük 5.832 6.679 7.762 8.695 7.618 8.612 9.426 10.910 12.623 7.231 7.648 31,14%
Grup H Toplam 2.462 2.515 2.548 2.672 2.827 3.074 3.348 3.665 4.084 4.317 4.586 86,27%
Grup H - Mikro 969 950 944 951 1.017 1.109 1.173 1.253 1.400 2.018 2.116 118,37%
Grup H - Küçük 694 684 679 729 895 967 1.127 1.225 1.361 1.383 1.528 120,17%
Grup H - Orta 495 553 539 571 576 640 655 741 814 637 650 31,31%
Grup H - Büyük 304 328 386 421 339 358 393 446 509 279 292 -3,95%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
  • A.Ş: Anonim Şirket
Bu bilgiyi paylaşın: