Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve Üstü Gemilerin Ortalama DWT’leri

Yük taşıyan “300 GT ve üstü” gemilerin ortalama DWT’i artıyor.

2010-2020 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosundaki 300 GT ve üstü “yük amaçlı” gemilerin ortalama DWT’i artıyor. Bu artış; “Kuru yük (Genel Kargo)” gemileri için %11,4 ve “Dökme yük” gemileri için %0,8, “Konteyner” gemileri için %54,6 ve “Sıvı & Gaz Tankerleri”, %42,8’dir.

Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre Ortalama DWT (300 GT ve üstü)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020
Kuru Yük (Genel Kargo) 3.662 3.710 3.924 3.914 4.039 4.125 3.996 4.087 4.061 4.064 4.079 11,4%
Dökme Yük 39.521 43.374 44.910 42.962 43.549 47.487 47.674 44.143 43.223 41.976 39.857 0,8%
Konteyner 11.881 13.056 13.573 13.219 13.547 15.055 16.742 18.564 19.275 18.377 18.368 54,6%
Sıvı / Gaz Tankeri 10.867 11.554 13.127 11.394 11.914 11.759 12.251 16.828 14.428 15.666 15.521 42,8%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemiler ve Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 300 GT ve üstü Gemilerin DWT’leri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu bilgiyi paylaşın: