ERP, CRM, SCM Yazılımı Kullanımı

Grup H’de yazılım kullanımı, çok düşüktür.

ERP kullanan girişimlerin oranı, 2023 yılında Grup H’de %22,24 ve Türkiye geneli için %29,682’dir.

CRM kullanan girişimlerin oranı, 2023 yılında Grup H’de %11,48 ve Türkiye geneli için %12,13’tür.

İş Zekası kullanan girişimlerin oranı, 2023 yılında Grup H’de %5,49 ve Türkiye geneli için %6,43’tür.

SCM kullanan girişimlerin oranı, 2017 yılında Grup H’de %7,64 ve Türkiye geneli için %9, 03’tür.

Yazılım kullanım oranı, hem Türkiye genelinde hem Grup H’deki girişimlerde yükselmelidir. Aksi takdirde özellikle Tedarik Zincirinde “dijitalleşme” çok zor olabilir.

ERP, CRM, SCM Kullanan Girişimler

Türkiye 2012 2017 2019 2021 2023
ERP 17,79% 13,87% 20,51% 28,04% 29,68%
CRM 9,23% 18,78% 18,51% 10,64% 12,13%
SCM 17,52% 9,03%      
İş Zekası         6,43%
Grup H 2012 2017 2019 2021 2023
ERP 14,19% 12,59% 13,24% 23,34% 22,24%
CRM 10,02% 13,46% 18,58% 8,99% 11,48%
SCM 14,88% 7,64%      
İş Zekası         5,49%

Bu verilerle ilgili olabilecek diğer veriler için “12_Grup H_Web Sitesi Sahipliği”, “13_Grup H_İnternet Erişimi Olan Girişimler”, “14_Grup H_PC Kullanan Girişimler”, “18_ Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları”, “19_Lojistik Sektöründe Dijitalleşme uygulanabilirliği önündeki zorluklar”, “20_Lojistik sektörünü etkileyecek teknolojik gelişmeler” ve “22_2023 Dijitalleşme Yol Haritası” verilerine bakılabilir.

  • ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımı): Girişimlerin muhasebe, satın alma, üretim planlama, finans, stok yönetimi gibi birimlerini kaynakların verimli kullanılması için entegre eden sistemlere verilen genel addır. Genellikle girişimlerin farklı birimlerine yönelik modüller (tedarik zinciri, üretim, finansal yönetim, proje yönetimi gibi) halinde çalışır. Her girişimde tüm modüllerin bulunmasına gerek yoktur. Türkiye’de genellikle SAP, LOGO, Mikro, Likom Gusto, Microsoft Dynamics, Netsis, IAS Canias, Oracle gibi ERP ürünleri kullanılmaktadır.
  • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı): Genel olarak tüm müşteri bilgilerini, firma çalışanlarının yetkileri dahilinde ulaşabilecekleri merkezi bir veri tabanında tutar. CRM uygulamaları müşterilere ilişkin verilerin farklı müşteriyle temas noktalarından elde edilmesi ve bu veriler doğrultusunda müşterilerin tanımlanması, sınıflandırılması (demografik özelliklerine ya da satın alma tiplerine göre), hedef pazarlarını hangi müşteri grubuna ne hizmet vereceğinin saptanması ve karlılık analizlerinin yapılması gibi alanları içerir.
  • SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi): Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) üzerinden veri paylaşımı: Bilgilerin elektronik olarak Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) üzerinden paylaşılması ile; tedarikçiler ve/veya müşteriler ile ürün ve hizmetlerin üretim, geliştirme, stok ve dağıtımına ilişkin her tür bilginin elektronik yollarla paylaşılması kastedilmektedir. Bu paylaşım; web siteleri, ağlar (network) ya da diğer elektronik veri transferi yolları ile yapılabilir. e-posta mesajları kapsam dışıdır.
  • İş Zekası (BI) yazılımı: Girişimlerin dahili bilişim teknolojileri sistemlerinden ve harici kaynaklardan veri setlerine erişmesine, bunları analiz etmesine, operasyonel karar alma ve stratejik planlama için ayrıntılı içgörüler sağlamasına olanak tanıyan bir yazılımdır.
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Girişim: Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim, bir veya birden fazla faaliyette bulunabilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki; bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmesi ile ifade edilmektedir.
Bu bilgiyi paylaşın: