Yatırım Teşvik Belgeleri

Türkiye’de verilen “Yatırım Teşvik” belgelerin, %1,69’u “Depolama ve Ambarlama Hizmetleri” ve %0,18’i “Kara yolu ile Yük Taşımacılığı” için verilmiştir.

Türkiye’de verilen “Yatırım Teşvik” belgelerindeki “Sabit Yatırım” miktarının, %1,75’i “Depolama ve Ambarlama Hizmetleri” ve %0,02’si “Kara yolu ile Yük Taşımacılığı” için verilmiştir.
Türkiye’de verilen “Yatırım Teşvik” belgeleri içi “İstihdam” sayısının, %0,89’u “Depolama ve Ambarlama Hizmetleri” ve %0,04’ü “Kara yolu ile Yük Taşımacılığı” için verilmiştir.

Yerli ve Yabancı Yatırım Teşvikleri (2001-2020)

  Türkiye Depolama ve Ambarlama Hizmetleri Kara yolu ile Yük Taşımacılığı
Belge Adedi 80.479 1.360 145
Sabit Yatırım (Milyon TL) 1.504.112 26.390 372
İstihdam 3.046.965 27.233 1.098

2001-2020 döneminde “Depolama ve Ambarlama Hizmetleri” kapsamında teşviklerin %96,18’i, “yerli” firmalara verilmiştir. Bu oran, Türkiye geneli için %94,51’dir.
2001-2020 döneminde “Depolama ve Ambarlama Hizmetleri” kapsamında teşviklerin %84,49’u, “Komple Yeni” ve “%11,18’i “Tevsi” yatırım için verilmiştir. Bu oran, Türkiye geneli için %60,04’ü ve %29,04’dür.

Depolama ve Ambarlama Hizmetleri (2001-2020)

Yabancı Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 38 11 3
Sabit Yatırım (Milyon TL) 1.190 165 2
İstihdam 2.652 458 60
Yerli Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 1.111 141 56
Sabit Yatırım (Milyon TL) 19.192 1.906 3.937
İstihdam 20.699 2.020 1.344
Yabancı ve Yerli Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 1.149 152 59
Sabit Yatırım (Milyon TL) 20.382 2.071 3.939
İstihdam 23.351 2.478 1.404

2001-2020 döneminde “Kara yolu ile Yük Taşımacılığı” kapsamında teşviklerin %96,55’i, “yerli” firmalara verilmiştir. Bu oran, Türkiye geneli için %94,51’dir.
2001-2020 döneminde “Kara yolu ile Yük Taşımacılığı” kapsamında teşviklerin %0,69’u, “Komple Yeni” ve %1,38’i “Tevsi” yatırım için verilmiştir. Bu oranlar, Türkiye geneli için %60,04’ü ve %29,04’dür.

Kara yolu ile Yük Taşımacılığı (2001-2020)

Yabancı Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 1 0 4
Sabit Yatırım (Milyon TL) 5 0 23
İstihdam 0 0 5
Yerli Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 0 2 138
Sabit Yatırım (Milyon TL) 0 89 255
İstihdam 0 14 1.079
Yabancı ve Yerli Komple Yeni Tevsi Diğer
Belge Adedi 1 2 142
Sabit Yatırım (Milyon TL) 5 89 278
İstihdam 0 14 1.084
  • Tevsi yatırım: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlardır.
  • Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır.
Bu bilgiyi paylaşın: