Uzun Vadeli Yurt Dışı Kredilerin Faiz Türü Dağılımı

Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” kredi borcunun %61’i “sabit” ve %39’u “değişken” faizlidir.

Grup H’nin yurt dışından sağladığı “uzun vadeli” kredi borcunun “Toplam ABD Doları karşılıklarının” %61,04’ü “sabit” ve %38,96’sı ise “değişken” faizlidir.

Yurtdışından Sağlanan Uzun Vadeli Kredi Borcunun Toplam ABD dolar Karşılıklarının Faiz Türü

  Sabit Faizli Kredi % Payı Değişken Faizli Kredi % Payı ABD Doları Karşılığı Toplam İçindeki % Payı
Türkiye 58,72% 41,28% 163.516.748.501 100,00%
Grup H 61,04% 38,96% 13.589.904.071 8,31%

Grup H’nin yurt dışından “ABD Doları üzerinden” sağladığı “uzun vadeli” kredi borcunun %21,48’i “sabit” ve %78,52’si ise “değişken” faizlidir.

Yurt Dışından ABD Doları Üzerinden Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Faiz Türü Dağılımı (ABD doları)

  Sabit Faizli Kredi % Payı Sabit Faiz Ortalaması Değişken Faizli Kredi % Payı Spread Ortalaması ABD Doları Karşılığı Döviz Cinsinin Toplam İçindeki % Payı
Türkiye 59,08% 4,38 40,92% 2,97 101.338.189.808 61,97%
Grup H 21,48% 5,09 78,52% 3,88 5.111.483.971 37,61%

Grup H’nin yurt dışından “Euro üzerinden” sağladığı “uzun vadeli” kredi borcunun %84,81’i “sabit” ve %15,19’u, “değişken” faizlidir.

Yurt Dışından Euro Üzerinden Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Faiz Türü Dağılımı

Sabit Faizli Kredi % Payı Sabit Faiz Ortalaması Değişken Faizli Kredi % Payı Spread Ortalaması Euro ABD Doları Karşılığı Döviz Cinsinin Toplam İçindeki % Payı
Türkiye 54,59% 3,26 45,41% 2,41 45.202.000.678 55.471.895.231 33,92%
Grup H 84,81% 3,46 15,19% 2,02 6.796.991.142 8.341.267.529 61,38%

Grup H’nin yurt dışından “ABD Doları ve Euro Haricindeki dövizler üzerinden” sağladığı “uzun vadeli” kredi borcunun “Toplam ABD Doları karşılıklarının” %89,66’sı “sabit” ve %10,34’ü “değişken” faizlidir.

Yurt Dışından ABD doları ve Euro Haricindeki Dövizler Üzerinden Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Toplam ABD Dolar Karşılıklarının Faiz Türü

Sabit Faizli Kredi % Payı Değişken Faizli Kredi % Payı ABD Doları Karşılığı Toplam İçindeki % Payı
Türkiye 87,39% 12,61% 6.706.663.462 4,10%
Grup H 89,66% 10,34% 137.152.571 1,01%

Bu veri ile ilgili olabilecekUzun Vadeli Yurt Dışı Krediler ve Uzun Vadeli Yurt Dışı Kredilerin Vade Dağılımı verilerine bakılabilir.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Sabit Faiz: Kredi sözleşmesinde belirtilen ve kredi vadesi süresince değişmeyen faiz oranıdır.
  • Değişken Faiz: Kredi sözleşmesinde belirtilen değişken bir referans göstergeye bağlı olarak kredi vadesi süresince artıp azalabilen faiz oranıdır.
  • Spread: İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.
  • Uzun Vade: Orijinal vadesi 1 yıldan uzun olan kredileri içermektedir.
  • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli nakit krediler, yurtdışındaki tahvil ihraçları ile ithalatın finansman şekillerinden mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili ödeme haricindeki diğer vadeli ödeme şekillerine göre oluşan vadesi bir yıldan (365 günden) uzun ticari kredileri içermektedir.
  • Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcunun 1 Yıla Kadar Olan Vade Dağılımı: Kamu bankaları hariç özel bankalar, bankacılık dışı finansal kuruluşlar ile finansal olmayan kuruluşlar (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) ve gerçek kişilerin yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredilerin 1 yıla kadar olan anapara ödemeleri ile söz konusu kuruluşların kısa vadeli kredilerinin anapara ödemeleri toplamından oluşmaktadır.
Bu bilgiyi paylaşın: