Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Bütün ürün gruplarındaki yurt içi “lojistik” girdilerin payı, %11,35’dir.

Bütün ürün gruplarındaki yurt içi “lojistik” ile ilgili girdilerin (Grup H) payı, %11,35’dir.

Grup H kapsamında yer alan “Grup H-49”, “Grup H-50”, “Grup H-51”, “Grup H-52” ve “Grup H-53” haricinde girdi olarak en fazla yurt içi “lojistik” faaliyet, %28,57 ile Grup G-46’dadır.

“Grup H-49” için girdilerin %53,57’si, “Grup H-50” için girdilerin %71,23’ü, “Grup H-51” için girdilerin %34,05’i, “Grup H-52” için girdilerin %49,55’i ve “Grup H-53” için girdilerin %39,22’si Grup H’nin yurt içi faaliyetleri ile ilgilidir.

Ürün İçinde Yurt içi Lojistiğin Oranı

Türkiye 11,35%
H50 71,23%
H49 53,57%
H52 49,55%
H53 39,22%
H51 34,05%
G46 28,57%
P85 19,45%
N79 19,17%
B 18,98%
N78 18,67%
A02 16,67%
C19 16,51%
C20 13,57%
C17 11,75%
N77 10,67%
G47 10,24%
C24 10,02%
A03 10,02%
C28 9,96%
G45 9,91%
M73 9,88%
J58 9,83%
O84 9,64%
S95 9,52%
C33 9,32%
C22 9,04%
C30 8,96%
C25 8,87%
R93 8,61%
C21 8,52%
E37-E39 8,29%
S96 8,03%
C29 7,98%
C27 7,79%
C23 7,54%
C18 7,54%
C10-C12 7,39%
N80-N82 7,25%
C26 6,88%
M69_M70 6,72%
C16 6,45%
M74_M75 6,09%
C31_C32 5,85%
M72 5,69%
S94 5,66%
K66 5,43%
A01 4,78%
M71 4,37%
C13-C15 4,07%
K64 3,80%
J61 3,75%
F 3,75%
I 3,46%
R90-R92 3,25%
L68B 3,09%
Q86 2,71%
J62_J63 2,43%
J59_J60 2,39%
Q87_Q88 1,85%
E36 1,62%
K65 1,03%
D35 0,79%

Bu veri ile ilgili olabilecek Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetler, Ürünler içinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetlerin Kırılımları ve Ürünler içinde Toplam Lojistik Girdinin Kırılımları, Ürünler içinde Girdi Olarak Yurt İçi Lojistik Faaliyetlerin Kırılımları ve Ürünler içinde Toplam Yurt içi Lojistik Girdinin Kırılımları verilerine bakılabilir.

Kaynak:  TÜİK, Arz ve Kullanım Tabloları, Girdi-Çıktı Tabloları, 2012

 • x 1.000 TL olan değerlerin % oranı alındı.
 • A01: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A02: Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A03: Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler
 • B: Madencilik ve Taşocakçılığı
 • C10-C12: Gıda, içecekler ve tütün ürünleri
 • C13-C15: Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler
 • C16: Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
 • C17: Kağıt ve kağıt ürünleri
 • C18: Basım ve kayıt hizmetleri
 • C19: Kok ve rafine petrol ürünleri
 • C20: Kimyasallar ve kimyasal ürünler
 • C21: Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
 • C22: Kauçuk ve plastik ürünler
 • C23: Diğer metalik olmayan mineral ürünleri
 • C24: Ana metaller
 • C25: Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
 • C26: Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
 • C27: Elektrikli teçhizat
 • C28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
 • C29: Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
 • C30: Diğer ulaşım araçları
 • C31_C32: Mobilya ve diğer mamul eşyalar
 • C33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • D35: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
 • E36: Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri
 • E37-E39: Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
 • F: İnşaatlar ve inşaat işleri
 • G45: Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri
 • G46: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
 • G47: Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • H49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri
 • H50: Su yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H51: Hava yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H52: Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için
 • H53: Posta ve kurye hizmetleri
 • I: Konaklama ve yiyecek hizmetleri
 • J58: Yayıncılık hizmetleri
 • J59_J60: Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri
 • J61: Telekomünikasyon hizmetleri
 • J62_J63: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler; bilgi hizmetleri
 • K64: Finansal hizmetler (sigorta ve bireysel emeklilik hariç)
 • K65: Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç
 • K66: Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine yardımcı hizmetler
 • L68B: Gayrimenkul hizmetleri
 • M69_M70: Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri
 • M71: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri
 • M72: Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
 • M73: Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri
 • M74_M75: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; veterinerlik hizmetleri
 • N77: Kiralama ve leasing hizmetleri
 • N78: İstihdam hizmetleri
 • N79: Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler
 • (i) N80-N82: Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri
 • O84: Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
 • P85: Eğitim hizmetleri
 • Q86: İnsan sağlığı hizmetleri
 • Q87_Q88: Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetlerR90-R92: Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis hizmetleri
 • R93: Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri
 • S94: Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
 • S95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımına ilişkin hizmetler
 • S96: Diğer kişisel hizmetler
 • L68A (Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira) ve T (Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri), hariç tutuldu.

Pin It on Pinterest