Ürünler İçinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetler

Bütün ürün gruplarındaki “lojistik” girdilerin payı, %9,3’dür.

Bütün ürün gruplarındaki “lojistik” ile ilgili girdilerin (Grup H) payı, %9,3’dür.
Grup H kapsamında yer alan “Grup H-49”, “Grup H-50”, “Grup H-51”, “Grup H-52” ve “Grup H-53” haricinde girdi olarak en fazla “lojistik” faaliyet, %27,32 ile Grup G-46’dadır.
“Grup H-49” için girdilerin %46,43’ü, “Grup H-50” için girdilerin %66,96’sı, “Grup H-51” için girdilerin %28,85’i, “Grup H-52” için girdilerin %49,09’u ve “Grup H-53” için girdilerin %37,98’i lojistik (Grup H) ile ilgili faaliyetlerdir.

Ürün İçinde Lojistiğin Oranı

Ürün İçinde Lojistiğin Oranı
Türkiye 9,30%
H50 66,96%
H52 49,09%
H49 46,43%
H53 37,98%
H51 28,85%
G46 27,32%
N79 18,71%
P85 18,51%
N78 17,95%
B 15,79%
A02 15,66%
G47 9,60%
A03 9,53%
N77 9,32%
M73 9,27%
O84 8,94%
J58 8,84%
G45 8,36%
R93 8,26%
S95 7,47%
C20 7,41%
C17 7,17%
S96 7,03%
C33 6,87%
C25 6,82%
C28 6,79%
M69_M70 6,43%
C23 6,40%
C10-C12 6,38%
C30 6,34%
N80-N82 6,32%
E37-E39 6,16%
C24 6,12%
C21 5,63%
S94 5,61%
C18 5,53%
C22 5,46%
C27 5,42%
M74_M75 5,31%
K66 5,28%
C16 5,20%
M72 5,07%
C29 4,96%
C31_C32 4,64%
M71 4,12%
A01 4,10%
C26 3,89%
K64 3,88%
J61 3,63%
F 3,37%
C13-C15 3,37%
R90-R92 3,25%
I 3,13%
C19 2,69%
L68B 2,65%
Q86 2,38%
J62_J63 2,34%
J59_J60 2,07%
Q87_Q88 1,67%
E36 1,52%
K65 0,89%
D35 0,57%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Ürünler İçinde Girdi Olarak Lojistik Faaliyetlerin Kırılımları ve Ürünler İçinde Toplam Lojistik Girdinin Kırılımları sayfalarına bakabilirsiniz.

 • x 1.000 TL olan değerlerin % oranı alındı.
 • A01: Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A02: Orman ürünleri ve ilgili hizmetler
 • A03: Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler
 • B: Madencilik ve Taşocakçılığı
 • C10-C12: Gıda, içecekler ve tütün ürünleri
 • C13-C15: Tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünler
 • C16: Kereste, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır ve örme malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler
 • C17: Kağıt ve kağıt ürünleri
 • C18: Basım ve kayıt hizmetleri
 • C19: Kok ve rafine petrol ürünleri
 • C20: Kimyasallar ve kimyasal ürünler
 • C21: Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları
 • C22: Kauçuk ve plastik ürünler
 • C23: Diğer metalik olmayan mineral ürünleri
 • C24: Ana metaller
 • C25: Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç
 • C26: Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler
 • C27: Elektrikli teçhizat
 • C28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar
 • C29: Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
 • C30: Diğer ulaşım araçları
 • C31_C32: Mobilya ve diğer mamul eşyalar
 • C33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • D35: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
 • E36: Doğal su; suyun arıtılması ve temini hizmetleri
 • E37-E39: Kanalizasyon hizmetleri, kanalizasyon çamuru; atığın toplanması, işlenmesi ve bertarafı; maddelerin geri kazanımı; iyileştirme hizmetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
 • F: İnşaatlar ve inşaat işleri
 • G45: Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarım hizmetleri
 • G46: Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
 • G47: Perakende ticaret (motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • H49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri
 • H50: Su yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H51: Hava yolu taşımacılığı hizmetleri
 • H52: Depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için
 • H53: Posta ve kurye hizmetleri
 • I: Konaklama ve yiyecek hizmetleri
 • J58: Yayıncılık hizmetleri
 • J59_J60: Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama; programcılık ve yayıncılık hizmetleri
 • J61: Telekomünikasyon hizmetleri
 • J62_J63: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler; bilgi hizmetleri
 • K64: Finansal hizmetler (sigorta ve bireysel emeklilik hariç)
 • K65: Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları hizmetleri, zorunlu sosyal güvenlik hariç
 • K66: Finansal hizmetler ile sigorta hizmetlerine yardımcı hizmetler
 • L68B: Gayrimenkul hizmetleri
 • M69_M70: Hukuk ve muhasebe hizmetleri; idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri
 • M71: Mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri
 • M72: Bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri
 • M73: Reklamcılık ve pazar araştırması hizmetleri
 • M74_M75: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler; veterinerlik hizmetleri
 • N77: Kiralama ve leasing hizmetleri
 • N78: İstihdam hizmetleri
 • N79: Seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler
 • N80-N82: Güvenlik ve soruşturma hizmetleri; bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri; büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri
 • O84: Kamu yönetimi ve savunma hizmetleri; zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri
 • P85: Eğitim hizmetleri
 • Q86: İnsan sağlığı hizmetleri
 • Q87_Q88: Yatılı bakım hizmetleri; barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
 • R90-R92: Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence hizmetleri; kütüphane, arşiv, müze ve diğer kültürel hizmetler; kumar ve müşterek bahis hizmetleri
 • R93: Spor hizmetleri ile eğlence ve dinlence hizmetleri
 • S94: Üye olunan kuruluşlar tarafından verilen hizmetler
 • S95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımına ilişkin hizmetler
 • S96: Diğer kişisel hizmetler
 • L68A (Kendi konutunda ikamet edenler için izafi kira) ve T (Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri), hariç tutuldu.
Bu bilgiyi paylaşın: