Ulaştırma İş Kolunda Sendikalaşma

Ulaştırma İş Kolunda sendikalaşma oranı, 2023 yılında %10 olup 20 yılda %73 azalmıştır.

Ulaştırma İş Kolunda işçilerin %9,69’u sendikalı olup sendikalaşma oranı, 2003 yılından itibaren her sene azalmaktadır.

Ulaştırma İş Kolunda Sendikalaşma

Türkiye Ulaştırma
Toplam İşçi Sendikalı Sayısı Sendikalaşma Oranı Toplam İşçi Sendikalı Sayısı Sendikalaşma Oranı Sendika Sayısı
2003 4.686.618 2.717.326 57,98% 230.484 82.938 35,98% 11
2004 4.857.792 2.806.927 57,78% 235.554 84.033 35,67% 11
2005 4.970.784 2.901.943 58,38% 246.570 90.983 36,90% 12
2006 5.088.515 2.987.431 58,71% 258.068 95.511 37,01% 12
2007 5.210.046 3.043.732 58,42% 272.551 98.002 35,96% 10
2008 5.349.828 3.137.819 58,65% 289.445 102.458 35,40% 10
2009 5.434.433 3.205.662 58,99% 299.694 105.772 35,29% 10
2013 10.881.618 1.001.671 9,21% 814.943 48.283 5,92% 10
2014 11.600.554 1.096.540 9,45% 857.117 56.013 6,54% 12
2015 12.180.945 1.297.464 10,65% 892.984 74.920 8,39% 14
2016 12.663.783 1.514.053 11,96% 915.152 82.338 9,00% 16
2017 12.699.769 1.546.565 12,18% 909.475 86.134 9,47% 13
2018 13.844.196 1.714.397 12,38% 946.580 90.597 9,57% 15
2019 13.411.983 1.859.038 13,86% 922.654 96.936 10,51% 13
2020 13.856.801 1.917.893 13,84% 1.011.442 103.465 10,23% 15
2021 14.371.096 2.069.476 14,40% 1.017.222 95.663 9,40% 17
2022 15.294.362 2.189.645 14,32% 1.120.731 102.365 9,13% 18
2023 16.163.549 2.330.988 14,42% 1.188.793 115.152 9,69% 21

Türkiye’de Ulaştırma İş Kolunda toplam 40 sendika olup bunların 18’i “işçi”, 11’i “İşveren” ve 11’i “Kamu Görevlileri” sendikalarıdır. Bu sendikalar hakkında detaylı bilgi için Sendikalara İlişkin İstatistikler https://www.siviltoplum.gov.tr/sendikalara-iliskin-istatistikler linkine bakılabilir.

  • Ulaştırma İş Kolu: “Taşımacılık” ve “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk”
  • Veriler, her yılın “Ocak” ayı verileridir.
  • Veriye Erişim Tarihi: 15.07.2023
  • 2012, 2011 ve 2010 yılları için veri yoktur.
  • DOK GEMİ-İŞ (Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii) ve LİMTER-İŞ (Liman, Tersane, Gemi Yapımı ve Onarımı) İşçileri Sendikaları, 2003-2009 yılları arasında “Gemi” grubu altında gösterilirken, TÜRKİYE DOK GEMİ-İŞ (Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayii) ve LİMTER-İŞ (Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası) İşçileri Sendikası, 2013-2021 yılları için “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” grubu altında gösterilmiştir.
  • TÜRK DENİZ-İŞ (Türkiye Denizciler Sendikası), 2003-2009 yılları arasında “Taşımacılık” grubu altında gösterilirken TÜRK DENİZ-İŞ (Türkiye Denizciler Sendikası), 2013-2021 yılları için “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” grubu altında gösterilmiştir.
  • İsçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayıları Hakkında Tebliğler dosyasında gösterilen “işçi” sendikalarının bazıları, “Sendikalara İlişkin İstatistikler” linkinde gösterilen “işçi” sendikaları içinde yer almamaktadır.
Bu bilgiyi paylaşın: