Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı

Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlenen yük, %70 artmıştır.

2011-2020 döneminde Türkiye’deki limanlarda “ihracat” amaçlı elleçlenen yük miktarı, “ton” bazında, %70 artmıştır.

2011-2020 döneminde “Katı Dökme” yükler %189, “Konteyner” %76, “Sıvı dökme” yükler %4 ve “Araç” %36 artarken “Genel Kargo” yükleri %10 azalmıştır.

Türkiye'deki Limanlarda Elleçlenen Toplam İhracat Yük Miktarı (TON)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011-2020
KATI DÖKME YÜK 18.132.467 15.675.032 14.821.165 14.375.470 16.076.422 18.182.620 21.150.627 27.241.446 41.088.270 52.414.517 189%
GENEL KARGO 19.527.206 23.204.746 22.604.046 20.642.320 18.673.704 19.336.067 21.931.364 22.566.951 18.787.181 17.633.885 -10%
SIVI DÖKME YÜK 10.355.088 15.287.823 12.547.813 10.302.172 14.690.154 11.555.158 21.255.057 7.097.622 15.222.293 10.798.291 4%
KONTEYNER 30.010.607 33.199.345 35.456.728 39.107.123 38.419.925 41.444.254 44.433.316 48.624.398 51.276.523 52.941.357 76%
ARAÇ 3.754.130 3.940.540 4.124.238 4.117.707 4.292.417 4.287.021 4.921.704 4.894.218 5.302.311 5.114.773 36%
TOPLAM 81.779.498 91.307.486 89.553.990 88.544.792 92.152.622 94.805.120 113.692.068 110.424.635 131.676.578 138.902.823 70%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Kabotaj Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.

Yük tipleri hakkında bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri linkine bakılabilir.

Bu bilgiyi paylaşın: