Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 150 GT ve üstü Gemilerin Ortalama DWT’leri

Yük taşıyan “150 GT ve üstü” gemilerin ortalama DWT’i artıyor.

2010-2020 döneminde Türk Deniz Ticaret Filosundaki 150 GT ve üstü “yük amaçlı” gemilerin ortalama DWT’i artıyor.
Bu artış; “Kuru yük (Genel Kargo)” gemileri için %10,40, “Konteyner” gemileri için %54,60 ve “Sıvı & Gaz Tankerleri”, %43,50’dir. Öte yandan “Dökme yük” gemileri, %5,71 azalmıştır.

150 GT ve üstü Gemiler Ortalama DWT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020
Kuru Yük (Genel Kargo) 3.490 3.536 3.729 3.687 3.843 3.934 3.807 3.878 3.856 3.854 3.853 10,40%
Dökme Yük 39.521 43.374 44.910 41.386 43.122 46.929 46.482 42.078 41.202 39.732 37.263 -5,71%
Konteyner 11.881 13.056 13.573 13.219 13.547 15.055 16.742 18.564 19.275 18.377 18.368 54,60%
Sıvı / Gaz Tankeri 8.428 8.931 10.095 8.812 9.150 8.945 9.254 12.718 10.995 11.718 12.094 43,50%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 150 GT ve üstü Gemiler ve Türk Deniz Ticaret Filosunda Gemi Cinslerine Göre 150 GT ve üstü Gemilerin DWT’leri sayfalarına bakabilirsiniz.

Kuru Yük Gemileri, Dökme Yük Gemileri, Konteyner Gemileri, Sıvı ve Gaz Tankerleri hakkında detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri adresine bakılabilir.

Gros Ton (GRT / GT): Geminin ana güverte ve ana güverte üstündeki kapalı alanların altındaki metreküp cinsinden hacmidir. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.

Deadweight: Detveyt & Ölü ağırlık (ton), izin verilen batmaya (ana yükleme hattı) ulaşana kadar bir geminin yükleyebileceği ağırlıktır. Detaylı bilgi için https://armatorlerbirligi.org.tr/hacim-ve-agirliklar adresine bakılabilir.

Bu bilgiyi paylaşın: