Taşımacılık Türlerine Göre TEP’in Türkiye İçindeki Payı

Türkiye genelinde tüketilen toplam enerjinin %23’ü “kara yolu” taşımacılığına aittir.

2021 yılında tüketilen toplam enerji (Bin TEP), boru hatları dahil taşımacılık sektörü için 30.562 Ton ve kara yolu taşımacılığı için 28.809 Tondur.

2021 yılında Türkiye’deki bütün sektörlerde tüketilen toplam 123.144 Ton enerji içinde taşımacılığın payı, %24,82 ve kara yolu taşımacılığının payı ise %23,39’dur.

2021 yılında boru hatları hariç taşımacılık sektöründe tüketilen 30.347 Ton enerjinin %98,66’sı petrol, %0,22’si doğalgaz, %0,76’sı biyoenerji ve %0,371’si elektriktir. NOT: 2016 yılında AB ülkelerinde ise %93,6’sı petrol, %0,4’ü doğal gaz, %4,4’ü biyoenerji ve %1,4’ü elektriktir.

2021 yılında kara yolu taşımacılığında tüketilen 28.809 Ton enerjinin %98,97’si petrol, %0,23’ü doğalgaz, %0,80’i biyoenerji ve demir yolu taşımacılığında tüketilen 217 Ton enerjinin %48,52’si petrol, %51,48’i elektriktir.

2021 yılında tüketilen 135 Ton elektriğin %82,61’i demir yolu ve %17,39’u boru taşımacılığındadır.

Taşımacılık- Enerji Tüketimi - Bin TEP (Bin Ton Petrol Eşdeğeri)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 1990-2021 Değişim
Türkiye Sektörler (Bin TEP) 42.219 50.219 60.966 69.991 79.203 99.007 113.017 123.144 191,68%
Taşımacılık  (Bin TEP) 8.723 11.077 12.007 13.849 16.314 24.936 26.971 30.562 250,37%
Taşımacılık / Türkiye 20,66% 22,06% 19,70% 19,79% 20,60% 25,19% 23,86% 24,82%  
Taşımacılık - Demir yolu (Bin TEP) 238 276 270 285 184 209 194 217 -8,90%
Taşımacılık - Demir yolu / Türkiye 0,56% 0,55% 0,44% 0,41% 0,23% 0,21% 0,17% 0,18%  
Taşımacılık - Deniz yolu (Bin TEP) 158 226 195 411 541 189 412 368 132,35%
Taşımacılık - Deniz yolu / Türkiye 0,37% 0,45% 0,32% 0,59% 0,68% 0,19% 0,36% 0,30%  
Taşımacılık - Hava yolu (Bin TEP) 311 924 1.034 1.368 956 1.405 722 954 206,41%
Taşımacılık - Hava yolu / Türkiye 0,74% 1,84% 1,70% 1,95% 1,21% 1,42% 0,64% 0,77%  
Taşımacılık - Kara yolu (Bin TEP) 8.015 9.651 10.508 11.785 14.416 22.833 25.472 28.809 259,42%
Taşımacılık - Kara yolu / Türkiye 18,99% 19,22% 17,24% 16,84% 18,20% 23,06% 22,54% 23,39%  
Boru Hatları Hariç Taşımacılık (Bin TEP) 8.723 11.077 12.007 13.849 16.096 24.636 26.801 30.347 247,90%
Boru Hatları Hariç Taşımacılık / Türkiye 20,66% 22,06% 19,70% 19,79% 20,32% 24,88% 23,71% 24,64%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine Göre Enerji Tüketiminde Orijinal Birimlerin Payı, Taşımacılık Türlerine göre Petrol Tüketimi, Taşımacılık Türlerine Göre Doğal Gaz Tüketimi, Taşımacılık Türlerine Göre Elektrik Tüketimi ve Taşımacılık Türlerine Göre Biyo Enerji Tüketimi sayfalarına bakabilirsiniz.

Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz+Elektrik+ BiyoEnerji toplamının, petrol ton çevrimi)

Bu bilgiyi paylaşın: