Taşımacılık Türlerine Göre Biyo Enerji Tüketimi

Taşımacılıkta en fazla “biyo enerji”, “kara yolu” taşımacılığında tüketiliyor.

2018 yılında boru hatları hariç taşımacılıkta tüketilen 28.148 Bin TEP enerjinin %0,56’sı biyo enerjidir.
2018 yılında boru hatları hariç fazla “biyo enerji” tüketimi, “kara yolu” taşımacılığında olup “kara yolu” taşımacılığı tarafından tüketilen “biyo enerji”, Türkiye genelindeki bütün sektörlerde tüketilen “biyo enerjinin” %2,19’udur.

Taşımacılık Türlerine Göre Biyo Enerji Tületimi

Biyo enerji (Bin Ton) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006-2018 Değişim
Türkiye Sektörler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 20,00 10,00 7,00 20,00 25,98 56,00 87,00 9711,00 8743,00 7643,46 8417,89 420794%
Demir yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
Deniz yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
Hava yolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
Kara yolu 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 20,00 10,00 7,00 20,00 25,98 56,00 87,00 137,00 135,00 145,58 184,61 9131%
Boru Hatları Hariç Taşımacılık Toplam 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 20,00 10,00 7,00 20,00 25,98 56,00 87,00 137,00 135,00 145,58 184,61 9131%
Boru Hatları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
Taşımacılık Toplam 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14,00 20,00 10,00 7,00 20,00 25,98 56,00 87,00 137,00 135,00 145,58 184,61 9131%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Taşımacılık Türlerine Göre Enerji Tüketiminde Orijinal Birimlerin Payı sayfasına bakabilirsiniz.

Bin TEP (Bin Ton Petrol Eş değeri): Petrol ve (Doğal Gaz + Elektrik + BiyoEnerji toplamının petrol ton çevrimi)

Bu bilgiyi paylaşın: