Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Lojistik sektöründeki en önemli üç sorun “Stratejik Plan Eksikliği”, “Fiyat Odaklı Rekabet” ve “Kalifiye İnsan Kaynağı Eksikliği”.

UTİKAD’ın “Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler 2019” çalışmasında yapılan ankette Lojistik Sektöründeki en önemli üç sorun “Stratejik Plan Eksikliği”, “Fiyat Odaklı Rekabet” ve “Kalifiye İnsan Kaynağı Eksikliği” olarak gösterilmiştir.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI

Lojistik Sektörünün Temel Sorunları Oranlar
Stratejik Plan Eksikliği 53,33%
Fiyat Odaklı Rekabet 46,67%
Mevzuat Eksiklikleri 31,11%
Katma Değerli Hizmetlerin Eksikliği 13,33%
Kamu ile İş Yapma Sürecinde Aşırı Bürokrasi 11,11%
Kalifiye İnsan Kaynağı 42,22%
Altyapı Sorunları 22,22%
İnovasyon 15,56%
Yabancı Sermaye 4,44%

Pin It on Pinterest