Lojistik Sektörünün Cirosu

Lojistik sektörünün cirosu, 1,145 Trilyon TL (USD 70 Milyar) olup şirketlerin “lojistik maliyeti”, şirketlerin cirosunun %2’sidir.

2022 yılında ciro, Grup H (Yük ve Yolcu) için 2,5 Trilyon TL (USD 153 Milyar) ve Grup (Yük) için 1,145 Trilyon TL (USD 70 Milyar)’dir.

Sektör Ciroları ( x 1 Milyar TL)

Ciro ( x 1 Milyar TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2010-2022 Değişim
Türkiye 1.778,43 2.112,66 2.696,96 3.085,71 3.507,29 4.050,29 4.553,37 4.993,45 6.298,91 7.824,11 8.940,59 10.576,32 16.677,42 36.903,16 121%
Grup H (Yük ve Yolcu) 101,91 120,73 160,55 187,11 204,76 239,33 263,55 276,35 351,27 451,10 539,66 550,95 926,96 2.531,55 173%
Grup H (Yük) 42,71 61,07 73,76 82,16 91,51 115,69 128,79 144,25 183,24 222,24 104,48 114,46 509,50 1.145,43 125%
Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) 35,36 47,05 61,16 68,04 74,19 86,73 95,50 108,01 137,07 160,68 31,33 37,88 332,76 806,02 142%
Grup H-49.20 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,21 0,21 0,25 0,25 0,51 0,72 1,00 1,28 3,38 165%
Grup H-49.41 29,35 39,42 52,03 57,91 63,27 74,57 82,72 94,80 119,69 133,83 c c 260,65 629,03 141%
Grup H-50.20 4,38 5,41 6,84 7,34 7,39 8,67 9,16 9,46 12,56 19,21 22,14 27,12 50,84 126,86 150%
Grup H-51.21 c 0,34 c c c c c c c 2,03 2,28 c 6,03 15,05 150%
Grup H-52.10 1,52 1,75 2,16 2,63 3,38 3,28 3,41 3,51 4,56 5,10 6,19 9,76 13,96 31,69 127%
Grup H-52.24 1,22 1,49 1,77 2,18 2,48 2,85 3,38 3,90 4,90 7,96 9,36 9,68 14,51 29,24 102%
Grup H-52.29 6,14 8,11 10,83 11,95 14,84 18,12 21,01 22,44 29,68 39,66 47,50 66,90 125,02 310,18 148%
Grup H-53 c 4,42 c c c 7,98 8,90 9,90 11,59 13,93 16,29 c 37,22 c

2022 yılında Grup H (Yük ve Yolcu) içinde “yük” için cironun payı, %45,346 ve Türkiye içinde “yük (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10)” cirosunun payı ise %2,184 (yük ile ilgili “lojistik maliye” gibi düşünülebilir). 2021 yılına göre Grup H içinde “yük” payı azalırken “lojistik maliyet” oranı artmıştır.

Lojistik Sektörü Grup Cirolarının Oransal Karşılaştırmaları

Karşılaştırma Grupları Yıllar
2010 2021 2022
Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye 5,71% 5,56% 6,86%
Grup H (Yük) / Türkiye 2,89% 3,06% 3,10%
Grup H (49.20+49.41+50.20+51.21+52.10) / Türkiye 2,23% 2,00% 2,18%
Grup H (Yük) / Grup H (Yük ve Yolcu) 50,58% 54,96% 45,25%
Grup H-49.20 / Türkiye 0,01% 0,01% 0,01%
Grup H-49.41 / Türkiye 1,87% 1,56% 1,70%
Grup H-50.20 / Türkiye 0,26% 0,30% 0,34%
Grup H-51.21 / Türkiye 0,02% 0,04% 0,04%
Grup H-52.10 / Türkiye 0,08% 0,08% 0,09%
Grup H-52.24 / Türkiye 0,07% 0,09% 0,08%
Grup H-52.29 / Türkiye 0,38% 0,75% 0,84%
Grup H-53 / Türkiye 0,21% 0,22%  
 • Ciro (TL X 1.000.000.000): referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.
 • 2022 Ortalama USD Kuru: 16,586 TL
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
 • Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
 • 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
 • 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.
Bu bilgiyi paylaşın: