Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Lojistik sektörünün cirosu, 281,5 Milyar TL olup şirketlerin lojistik maliyeti, şirketlerin cirosunun %2,7’sidir.

2020 yılında Grup H (Yük ve Yolcu) için ciro, 551 Milyar TL (78,6 Milyar USD) iken Grup (Yük) için ciro, 281,5 Milyar TL’dir (40,1 Milyar USD).

Ciro (TL x 1000)

Ciro (TL x 1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010-2020 Değişim
Türkiye 1.778.426.955 2.112.659.544 2.696.959.679 3.085.709.571 3.507.294.609 4.050.287.669 4.553.370.395 4.993.452.937 6.298.907.065 7.824.109.455 8.940.593.564 10.576.041.709 401%
Grup H (Yük ve Yolcu) 101.907.653 120.731.098 160.548.616 187.105.550 204.763.388 239.327.744 263.548.801 276.345.378 351.271.359 451.100.770 539.664.118 551.085.033 356%
Grup H (Yük) 2c + 42.710.390 61.070.660 2c + 73.758.855 2c + 82.160.066 2c + 91.512.443 c + 115.686.587 c + 127.873.971 c+ 142.330.886 c + 179.634.442 222.239.002 275.170.872 281.489.701 361%
Grup H-49.20 107.661 122.868 135.689 154.780 164.560 207.543 211.289 246.485 251.729 506.866 721.108 996.735 711%
Grup H-49.41 29.352.676 39.419.663 52.031.841 57.906.177 63.266.068 74.569.320 82.719.976 94.795.338 119.694.080 133.834.842 170.695.426 174.307.855 342%
Grup H-50.20 4.377.882 5.409.397 6.840.353 7.340.212 7.388.830 8.669.744 9.156.564 9.456.919 12.558.479 19.205.830 22.139.337 27.203.598 403%
Grup H-51.21 c 342.518 c c c c c c c 2.032.408 2.280.145 2.328.399 580%
Grup H-52.10 1.519.441 1.751.052 2.155.403 2.634.756 3.375.479 3.282.877 3.408.918 3.511.873 4.563.782 5.104.435 6.185.694 9.706.030 454%
Grup H-52.24 1.215.863 1.493.038 1.768.752 2.175.898 2.479.601 2.854.101 3.382.204 3.895.456 4.900.447 7.960.726 9.358.869 7.356.912 393%
Grup H-52.29 6.136.869 8.114.540 10.826.817 11.948.242 14.837.905 18.120.617 21.012.634 22.442.429 29.683.539 39.661.957 47.502.414 41.496.384 411%
Grup H-53 c 4.417.583 c c c 7.982.386 8.896.189 9.902.759 11.588.041 13.931.936 16.287.879 18.093.788 310%

Grup H Ciro / Türkiye Ciro

Grup H Ciro / Türkiye Ciro 2010 2020
Grup H (Yük ve Yolcu) / Türkiye 5,715% 5,211%
Grup H (Yük) / Türkiye 2,891% 2,662%
Grup H (Yük) / Grup H (Yük ve Yolcu) 50,584% 51,079%
Grup H-49.20 / Türkiye 0,006% 0,009%
Grup H-49.41 / Türkiye 1,866% 1,648%
Grup H-50.20 / Türkiye 0,256% 0,257%
Grup H-51.21 / Türkiye 0,016% 0,022%
Grup H-52.10 / Türkiye 0,083% 0,092%
Grup H-52.24 / Türkiye 0,071% 0,070%
Grup H-52.29 / Türkiye 0,384% 0,392%
Grup H-53 / Türkiye 0,209% 0,171%

Lojistik sektörünün cirosunun Türkiye genelindeki payı, azalmaktadır. Sadece “yük” için hizmet veren girişimlerin Türkiye cirosu içindeki payı, 2010 yılında %2,89 iken 2020 yılında %2,66 olmuştur.

Lojistik sektöründeki ciro değişimi, 10 yıllık bir süre için çok az olup Türkiye’deki bütün iş kollarının cirosu içindeki “yük” payı esas alınırsa, sadece “yük” için hizmet veren şirketlerin cirosu, çok gelişmemiş ve ciro gelişimi, çok olmamıştır.

Ya “lojistik” hizmet, söylendiği kadar gelişmemektedir ya da Türkiye’deki şirketler, “lojistik” operasyonları için çok fazla “lojistik” hizmet almak yerine “lojistik” operasyonlar kendileri yapmayı tercih etmektedir veya “lojistik” hizmet veren şirketler, çok fazla “fiyat rekabeti” yapıyor olabilir mi?

Lojistik sektöründe “kişi başına düşen ciro” miktarı, Türkiye genelinin yaklaşık %32 altındadır.

Kişi Başına Ciro (TL x 1000)

Kişi Başına Ciro (TL x 1000) 2010 2020 2010-2020 Değişim
Çalışan Ücretli Çalışan Çalışan Ücretli Çalışan Çalışan Ücretli Çalışan
Türkiye 193,30 244,54 662,91 799,50 242,94% 226,94%
Grup H (Yük ve Yolcu) 120,61 206,60 393,61 572,04 226,35% 176,88%
Grup H (Yük) 128,39 186,26 417,36 548,06 225,08% 194,25%
Grup H-49.20 636,62 639,94 2.910,44 2.930,49 357,17% 357,93%
Grup H-49.41 122,84 218,11 388,38 572,17 216,16% 162,33%
Grup H-50.20 325,46 333,03 1.904,35 1.927,15 485,13% 478,67%
Grup H-51.21 331,26 331,26 1.379,38 1.382,66 316,41% 317,40%
Grup H-52.10 147,06 153,94 515,32 531,11 250,41% 245,01%
Grup H-52.24 70,91 73,78 235,83 244,63 232,59% 231,58%
Grup H-52.29 191,09 213,95 703,50 719,48 268,15% 236,29%
Grup H-53 71,82 73,46 180,36 208,46 151,12% 183,79%
 • Ciro: referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.
 • Çalışan sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.
 • Ücretli çalışan sayısı: maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır.
 • 2020 Ortalama USD Kuru: 7,015 TL
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-49.20: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-49.41: Kara yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50.20: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51.21: Hava yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-52.10: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-52.24: Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
 • Grup H-52.29: Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Yük)=Lojistik: 49.20 + 49.41 + 50.20 + 51.21 + 52.10 + 52.24 + 52.29 + 53
 • 52.2 (Taşımacılık için destekleyici faaliyetler) alt grubundaki “52.21”, “52.22” ve “52.23”, hem veri olmaması hem de çok büyük bir çoğunluğu “yolcu” ile ilgili olması nedeniyle hariç tutuldu.
 • 52.21-Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: Çoğunluğu yolcu ve araç çekme ile ilgili. “Yük” ile ilgili olan sadece 52.21.90-Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.22-Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “Yük” ile ilgili olan sadece 52.22.06-Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • 52.23-Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri: “yük” ile ilgili olan sadece 52.23.03-Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) AMA onun da sayısı belli değildir.
 • c: 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununun gizli verilerle ilgili maddesi uyarınca, girişim sayısının üçten az olması veya girişim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki girişimin hakim durumda olması nedeni ve gizlenmiş girişimlere ait bilgilerin aritmetik işlem sonucu elde edilmesini önlemek amacı ile bilgiler verilmemiştir. Gizlenmiş sektör verileri, sektörüne ait ikili düzey sektör kodlarının toplamları ve Türkiye toplamlarında gösterilmiştir.
 • Grup H-49.41: 2019 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,63), 49.41’in 2019 yılı cirosu olarak kabul edildi. (539.664.118 X %31,63)
 • Grup H-49.41: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2018” yıllarına ait “49.41 / Grup H” payının ortalaması (%31,63), 49.41’in 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi. (551.085.033 X %31,63)
 • Grup H-51.21: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle 2019 yılındaki “51.21 / Grup H” payı (%0,42), 51.21’in 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %0,42).
 • Grup H-52.24: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.24 / Grup H” payı (%1,33), 52.24’ün 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %1,33).
 • Grup H-52.29: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2009-2019” yıllarına ait “52.29 / Grup H” payı (%7,53), 52.29’un 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi (551.085.033 X %7,53).
 • Grup H-53: 2020 yılında “ciro” için “c” olması nedeniyle “2014-2019” yıllarına ait “53 / Grup H” payının ortalaması (%3,28), 53’ün 2020 yılı cirosu olarak kabul edildi. (551.085.033 X %3,28)

Pin It on Pinterest