Lojistik Sektöründe Yazılım Kullanımı

Front tarafından hazırlanan “Logistics Tech Trend” raporuna göre lojistik sektöründe yazılım kullanım oranları; TMS için %61, WMS için %51, Envanter Yönetimi için %46, CRM için %40, Analitik Platform için %34, ERP için %32’dir.

Bu raporda %21 ile en düşük kullanım oranına sahip olan “Rate & Bid Automation” yazılımının kullanım oranının, 5 yıl içinde %140 artması planlanmaktadır.

Türkiye’de “Ulaştırma ve Depolama” iş kolunda yazılım kullanımıyla ilgili verilere https://insights.tirport.com/lojistik-yazilimi-kullanim-oranlari/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Lojistik Sektöründe Yazılım Kullanımı
Bu bilgiyi paylaşın: