Küresel Rekabette Türkiye’nin Lojistiğinin Gelişimi

World Economic Forum (WEF) tarafından hazırlanan “Global Competitiveness” raporu, ülkelerin rekabet edebilme düzeyini 12 kriterde inceler ve bu kriterlerin birisi olan “Ulaştırma Altyapısı” başlığı altında, Türkiye 2019 yılında 2018’e göre, “Liner Shipping Connectivity” endeksinde puanını 57,2’den 59,7’ye arttırmasına rağmen 27. sıradan 22. sıraya gelerek diğer ülkelerin gerisinde kalmıştır.

“Road Connectivity” indeksinde 2018 yılındaki 80.9 olan puanına 6,2 puan artış gösteren Türkiye, puan artışına rağmen 27. sıradan 34. sıraya gerilemiştir.

“Railroad Density” puanı 32.2 olarak sabit kalan Türkiye, 1 sıra gerileyerek 2019 yılında 32. sırada yer almıştır.

“Air Connectivity” alanında 2018 yılında 94.9 puana sahip olarak 14. sırada olan Türkiye, 2019 yılında hem puanını hem de sırasını korumuştur.

  • Liner Shipping Connectivity Index: Ülkelerin deniz nakliyatında global ağlara ne kadar entegre olduğunu gösteren bir endekstir. Deniz taşımacılığı sektörünün beş alanı üzerinden hesaplanır: Gemi sayısı, konteyner taşıma kapasiteleri, maksimum gemi büyüklüğü, servis sayısı ve ülkenin limanlarına nakliye gemisi dağıtan şirketlerin sayısı.
  • Railroad Density: 1000 km2lik alana düşen demiryolu ağı miktarı
  • Road Connectivity: Toplam ekonominin en az %15’ini oluşturan 10 ya da daha fazla büyükşehiri birbirine bağlayan bir sürüş güzergahının ortalama hızı ve kısalığı.
  • Air Connectivity: Bir ağın yoğunluğunun göstergesi ve yolcuları hareket ettirebilme kapasitesidir.
Küresel Rekabette Türkiye’nin Lojistiğinin Gelişimi
Bu bilgiyi paylaşın: