KPMG – Startup Success Guide

Startup şirketleri, değişen küresel dinamikler ile bir ülkenin ekonomisinin büyümesi ve inovasyonun gelişmesi için önemli rol oynamaktadırlar. Startup şirketleri, merkezlerine koydukları inovatif ürün önerileri ile küçük ekiplere rağmen hatırı sayılır başarılara imza atmaktadır. Değer önerilerinin temelinde de şirketlerin ve bireylerin problemlerini, yeni iş modelleri veya yıkıcı teknolojiler ile çözmek yer almaktadır.

Mevcut ekonomik ve dijital trendler ile iş yapış biçimlerinin değişmesi, inovasyonun daha da önem kazanmasını sağlamaktadır Küresel ölçekte birçok yetenekli girişimci finanstan sağlığa farklı alanlarda inovatif ürünleri ortaya koymaktadır. Bu noktada yüz binlerce fikir ve yetenekli girişimci arasından ayrışabilmek kritik önem taşımaktadır. Ayrışmanın en kilit noktalarından bir tanesi de fikrin etkili bir şekilde pazarlanabilmesi yani etkili bir değer önerisi oluşturabilmektir.

Etkili bir değer önerisi, şirketinizin rakiplerden ayrışmasını sağlar ve pozitif bir algı oluşturabilmesine yardımcı olur. Değer önerinizi tasarlarken maliyet, satış artışı, izlenebilirlik, kullanım kolaylığı gibi bir fayda ile ilişkilendirmeniz kritik önem taşımaktadır. Fayda ilişkisini net bir şekilde belirledikten sonra etkili bir değer önerisi için müşteri tabanının detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Değer önerisi oluşturulmadan önce pazarın incelenmesi ve hedef müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu noktada pazarda bulunan diğer firmaların analiz edilmesi de konusu da değer önerisinin etkili olması açısından kritiktir. Aynı zamanda ortaya konulan ürünün yazalım mevcut cümle yerine fayda ve maliyetlerin değerlendirilmesi müşterilerin ve yatırımcıların, girişim hakkında bir fikir oluşturmasına destek olur.

KPMG – Startup Success Guide
Bu bilgiyi paylaşın: