İstanbul’da Lojistik Hizmet Alımında Karar Kriterleri

İstanbul’daki firmalarda (hizmet alan ve hizmet veren) “lojistik hizmet alımı” için “izleyebilirlik ve entegrasyon maliyeti”, en az önemli “karar” kriteridir.

Sürelerle ilgili dikkat çekici bir nokta, “teslimat” ile ilgili verilen taahhütlere uyulmasının (zamanında teslimat) hızlı teslimattan (teslimat süresi) daha fazla önemseniyor olmasıdır. Bu da zamansal planlama yapmak ve buna uyabilmek, önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lojistik Hizmet Alırken Karar Kriterleri

Hizmet Verene Göre Hizmet Alana Göre
Taşıma Maliyeti 6,98 6,78
Zamanında Teslimat 6,31 6,18
Teslimat Süresi 5,49 5,47
Depolama Maliyeti 4,65 4,75
Ambalaj Maliyeti 4,05 4,38
Kayıp-Zarar 4,25 4,36
Emisyon Miktarı 2,50 2,28
İzleyebilirlik ve Entegrasyon Maliyeti 2,33 2,08
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: