İstanbul’da Grup H İçin Şirket Yaşı

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %42’si, “16 ve üstü” yaşındadır.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %14,90’ı “1-3 yaş”, %21,30’u “16-25 yaş” ve %20,70’i “26-ve üstü yaş grubundadır.

Grup H’deki firmaların, %42’si “16 ve üstü yaşa” grubunda iken bu oran, İstanbul geneli için %35,30’dur.

İstanbul'da Grup H için Şirket Yaşı

Firma Yaşı 1 - 3 yıl 4 - 6 yıl 7 - 10 yıl 11- 15 yıl 16 - 25 yıl 26 ve üstü
İmalat 17,90% 16,30% 15,20% 13,50% 18,50% 18,50%
İnşaat 20,90% 19,30% 15,90% 12,00% 18,60% 13,30%
Grup H 14,90% 13,70% 14,60% 14,70% 21,30% 20,70%
Perakende Ticaret 21,00% 16,20% 15,30% 11,60% 18,40% 17,50%
Toptan Ticaret 19,80% 15,10% 14,80% 12,50% 20,00% 17,70%
Konaklama ve Yiyecek 30,10% 18,90% 14,50% 10,00% 12,30% 14,10%
Diğer 19,70% 18,10% 16,00% 14,60% 16,30% 15,30%
Toplam 20,90% 16,50% 15,20% 12,20% 18,10% 17,20%
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: