İstanbul’da Grup H İçin Şirket Türü

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, İstanbul’daki firmaların %5,53’dür.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmalar, İstanbul’daki firmaların %5,53 olup bunların %54,07’si “ferdi mülkiyet”, %29,73’ü “Limited Şirket” ve %13,39’u “Anonim Şirket” türündedir.

İstanbul'da Grup H için Şirket Türü

Ferdi Mülkiyet Adi Ortaklık Kolektif Şirket Komandit Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Kooperatif Diğer Toplam
İmalat 58.995 1.197 176 79 31.478 6.601 32 661 99.219
İnşaat 17.595 499 73 25 13.187 3.339 115 228 35.061
Grup H 15.559 141 19 9 8.555 3.853 219 422 28.777
Perakende Ticaret 165.947 1.795 264 84 37.019 11.975 21 1.891 218.996
Toptan Ticaret 33.003 456 191 53 25.980 5.339 0 154 65.176
Konaklama ve Yiyecek 44.405 1.000 20 11 8.335 2.941 79 598 57.389
Diğer 9.961 193 0 9 3.767 1.527 12 265 15.734
Toplam 345.465 5.281 743 270 128.321 35.575 478 4.219 520.352

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Firmalarda Çalışan Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Anonim Şirket Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)

Bu bilgiyi paylaşın: